Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext
VA

2018-02-15 av Slussen Building Services

Avlopp & Kretsloppspriset 2018 går till Helsingborgs Stad, NSVA och Marinette Hagman.

  Vatten & avlopp


2018-02-13 av Slussen Building Services

I Europa är avloppsslam ett vanligt gödslingsmedel inom jordbruket. Slammet innehåller många föroreningar, men endast en handfull behöver man mäta halterna av. Cathrin Veenaas har forskat om hur okända föroreningar i avloppslammet kan identifieras.

  Vatten & avlopp Utbildning & FoU

Aktuellt Expo
ExpoVA
180220 Hudiksvall
180221 Gävle
180222 Falun
Mediapartners

VA: VARIM

2018-02-13 av Slussen Building Services

En ny avhandling förbättrar kunskapsläget kring hur organiska föroreningar kan avskiljas i små avloppreningsanläggningar, om dessa leder till miljöpåverkan samt hur befintliga små avlopp kan förses med biokolfilter för att förbättra reningsgraden.

  Vatten & avlopp Utbildning & FoU


2018-02-09 av Slussen Building Services

En fastighetsägare i Ronneby kommun kräver kommunen på skadestånd då han menar att en allt för hög anslutningsavgift lett till bland annat depression, skriver blt.se.


  Vatten & avlopp


2018-02-06 av Vatteninfo Sverige AB

I samband med den stora konferensen Inspiration Vatten 15/2, som är organiserad av Utvecklingscentrum för vatten, arrangerar vi en kostnadsfri kväll om dricksvattenlösningar för fastighetsägare och samfälligheter.

  Vatten & avlopp


2018-02-06 av Uponor AB, Uponor VVS

VVS Handboken innehåller det mesta du behöver för att projektera, installera, driftsätta och underhålla Uponors system. Nu finns en uppdaterad version för din smartphone och surfplatta. Självklart kan du också ladda ner den som PDF.

  Ventilation Värme Vatten & avlopp Kyla Sanitet Produktnytt & kataloger


2018-02-01 av Slussen Building Services

Arbetet med att skydda det svenska dricksvattnet ska stärkas. Regeringen ger därför Livsmedelsverket i uppdrag att bilda ett nationellt dricksvattenråd.

  Vatten & avlopp

Annons
banner2018-02-01 av Slussen Building Services

Ett förbud mot mikroplaster i vissa kosmetiska produkter som tandkräm, kroppsscrub, ansiktspeeling, duschtvål, schampo och balsam med tillsatta mikoplaster träder i kraft 1 juli 2018.


  Vatten & avlopp


2018-01-29 av Slussen Building Services

Den 12 april beräknas vattnet ta slut i sydafrikanska Kapstaden och miljontals människor blir utan vatten, rapporterar sr.se.


  Vatten & avlopp


2018-01-29 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Aeroba granuler, en ny reningsteknik för kommunala avloppsreningsverk – en kunskapssammanställning.

  Vatten & avlopp Utbildning & FoU


2018-01-26 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten 25 kommunala dagvattendammar i Sverige – hur fungerar de?

  Vatten & avlopp Utbildning & FoU


2018-01-26 av ProMinent Doserteknik AB

Vi på ProMinent är stolta över att ha fått totalentreprenaden, gällande design och montage, av den kompletta maskininstallationen för Kvarnåkershamns nya vattenverk.

  Vatten & avlopp Referensprojekt

Annons
banner2018-01-26 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten Utveckling har släppt rapporten Regnpengen – VA-taxa med dagvattenavgift som styr mot hållbar dagvattenhantering.

  Vatten & avlopp Utbildning & FoU


2018-01-24 av Slussen Building Services

Forskarna Ola Svahn och Erland Björklund från Högskolan Kristianstad har under 2017 kartlagt utsläppen av 21 läkemedel och antibiotika från åtta skånska reningsverk.

  Vatten & avlopp Utbildning & FoU

Annons
banner2018-01-24 av Slussen Building Services

ExpoVA:s premiärtur 2018 går till de norra delarna av Sverige då mässan besöker i tur och ordning Hudiksvall (20/2), Gävle (21/2) och Falun (22/2).

  Vatten & avlopp