Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

2018-11-15 av Slussen Building Services

Värmdö kommun och KTH Vattencentrum beviljas 500 000 kr från Vinnova för ett projekt med testbäddar inom vattenförsörjning.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2018-11-15 av Slussen Building Services

Sandviken Energi uppmanar kunder kopplade till vattenverket i Järbo att inte dricka det kommunala vattnet efter ett inbrott, rapporterar svt.se.

  Vatten & avlopp (yttre VA)

Aktuellt Expo

ExpoVA

190205 Västerås

190206 Karlstad

190207 Norrköping

Mediapartners

VA: VARIM
Platsannonser
Hitta drömjobbet här

2018-11-14 av Impel AB

Impel har utvecklat produkter för värme- och tappvattensystem i nästan 40 år. Produktserien med Filterkulventilen togs fram 2006 och den är under ständig utveckling.

  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet Produktnytt & kataloger


2018-11-12 av Slussen Building Services

Årets ExpoVA-turné i norra Sverige bjöd på fyra intensiva dagar med drygt 320 besökare.

  Vatten & avlopp (yttre VA)


2018-11-12 av BAGA Water Technology AB

​Komplett utbildning som tar dig från första kontakt till färdig leverans med nöjda kunder! Datum för 2019 är nu klara. Utbildningen är förberedande inför en framtida avloppscertifiering.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2018-11-12 av Slussen Building Services

Boverket har bland annat beviljat bidrag för utveckling av befintlig stadsgrönska och för nyanläggning av stadsgrönska, för att främja ekosystemtjänster som rekreation, dagvattenhantering och biologisk mångfald.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Annons
banner2018-11-10 av Regin AB

Vill du bli del av ett internationellt team och utveckla spännande produkter som bidrar till människors välbefinnande i en hållbar framtid?

  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Platsannonser


2018-11-07 av Slussen Building Services

På University of Cape Town (UCT) i Sydafrika har man tagit fram ett tegel, "Bio-bricks", genom att använda sig av urin i processen.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2018-11-05 av Aarsleff Rörteknik AB

Under hösten 2014 stod Kungälvs kommun inför stora problem med gamla och uttjänta avloppsledningar i ett par av sina boendeområden. Tillsammans med Aarsleff Rörteknik löste man problemen med källaröversvämmningar genom relining.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt


2018-11-05 av Vatteninfo Sverige AB

I samband med Världstoalettdagen på Vattencentrum i Norrtälje får allmänheten möjlighet att möta flera representanter från Norrtälje kommun och organisationen GemVA samt besöka utställningen Vattenexpo.

  Vatten & avlopp (yttre VA)

Annons
banner2018-11-01 av Slussen Building Services

Konkurrensverket välkomnar utredningen "Vägar till hållbara vattentjänster" förslag om en ändring av vattentjänstlagen, som skulle öppna upp för fler enskilda alternativ och ge bättre möjligheter för lokala företag.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2018-10-31 av Slussen Building Services

Ny rapport från landets 42 Revaq-certifierade reningsverk presenterad.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2018-10-31 av Slussen Building Services

En fördubbling av VA-avgifterna räcker inte för att täcka investeringsbehovet i kommunerna. Det behövs också statliga investeringar, menar Robert Jönsson och Jan Lundberg från ÅF i en debattartikel på dagenssamhalle.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)


2018-10-30 av Guard Automation AB

Guard Automation har ingått partneravtal med Gurusoft för att tillmötesgå morgondagens krav på rapportering. Idag använder cirka 300 kunder Gurusofts programvaror, inom rapportering i vatten-, avlopp-, och energibranscherna, i Norden.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Projekterings- & förvaltningsprogram


2018-10-30 av KSB Sverige AB

För flerstegshögtryckspumparna i serien Movitec har KSB utvecklat ett speciellt pumphjul, som avsevärt förbättrar pumparnas sugförmåga (NPSH-värde).

  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Produktnytt & kataloger