Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

Idag 13:12 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten delar årligen ut pris till "bästa examensarbete inom VA-området". Detta görs för att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för VA-området.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


Igår 14:29 av Kiwa Sverige AB

Uppdatering av datum Kylkurser hos Kiwa.


  Kyla Utbildning & FoU


2018-05-18 av IUC, Installatörernas Utbildningscentrum

Får du tacka nej till uppdrag på grund av personalbrist? Har du medarbetare som snart ska gå i pension? Då är vårt tips att anställa en företagslärling och boka plats på höstens utbildningsstart. Forma dina nya medarbetare i ditt företags rätta anda.

  Ventilation Värme Sanitet Utbildning & FoU


2018-05-17 av Slussen Building Services

Samtliga riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna anser att det bör finnas ett nationellt mål om återföring av fosfor från stad till land. Det framgår av en enkät som Vetenskapsradion gjort.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2018-05-15 av Slussen Building Services

Jordbruksverket har analyserat vattenförsörjningen i jordbruket med hänsyn till förväntade klimatförändringar, marknaden och den gemensamma jordbrukspolitikens utveckling.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2018-05-14 av Slussen Building Services

På uppdrag av Energimyndigheten har Copenhagen Economics genomfört en förstudie för att utvärdera måluppfyllelsen för tre olika delmål, hos innovationsklustren Belok och BeBo.


  Allmän Utbildning & FoU


2018-05-14 av Slussen Building Services

Boverket står därför fast vid sin rekommendation till regeringen att inte införa krav på individuell mätning och debitering gällande värme, kyla och tappvatten i Sverige.


  Värme Kyla Sanitet Utbildning & FoU


2018-05-11 av Slussen Building Services

Fler än två miljoner svenskars dricksvatten filtreras genom sand och grus. En unik på plats-studie i Ringsjöverket i Skåne visar att gamla sandfilter är effektivare än nya.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2018-05-11 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten presenterar rapporten Patogenhalter i svenska ytvattentäkter för QMRA – statistisk modellering och utvärdering av ett hypotesbaserat angreppssätt.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2018-05-09 av IUC, Installatörernas Utbildningscentrum

14 juni kör vi sista kurstillfället i Stockholm innan sommaren. Passa på att boka din plats. Är du medlem i Svensk Ventilation, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen eller Installatörsföretagen får du 10 % rabatt på vårt redan förmånliga pris.

  Sanitet Utbildning & FoU


2018-05-09 av Slussen Building Services

Nu kan Boverket presentera en samlad bild av bostadsmarknaden i Sverige tack vare sin årliga enkät med svar från i stort sett alla kommuner.


  Allmän Utbildning & FoU


2018-05-07 av Slussen Building Services

Under 2017 färdigställdes 48 227 bostadslägenheter i nybyggda hus. Detta är 14 procent fler färdigställda lägenheter än under 2016 och det högsta antalet sedan 1992 då 57 319 lägenheter färdigställdes. Det visar ny statistik från SCB.

  Allmän Utbildning & FoU


2018-05-07 av Slussen Building Services

En helt ny typ av mätare, utvecklad av Mittuniversitetet och MittSverige Vatten, kan underlätta för vattenbolag att upptäcka bräddningar i VA-nätet och minska miljöpåverkan när extremt höga vattenflöden leder till att avloppsnätet överbelastas.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Automation Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger Utbildning & FoU


2018-05-04 av IUC, Installatörernas Utbildningscentrum

14-15 maj ger vår specialist på entreprenadjuridik och mycket uppskattade kursledare advokat Wedsberg dig två engagerande dagar med många viktiga kunskaper, som hjälper dig när du ska ingå avtal med en kund eller leverantör.

  Allmän Utbildning & FoU


2018-05-03 av Svenskt Geoenergicentrum

Högtemperaturlager och kombinationen sol/borrhål för Brf på Geoenergidagen 2018 den 3-4 oktober på Scandic Talk i Älvsjö.

  Värme Kyla Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Referensprojekt Utbildning & FoU