Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

Idag 09:00 av Slussen Building Services

Boverkets vägledning riktar sig framförallt till den som funderar på att beställa en livscykelanalys (LCA) för en byggnad. Den kan också vara relevant för alla som vill lära sig mer om LCA för byggnader.


  Allmän Utbildning & FoU


2018-08-08 av Slussen Building Services

I rapporten Vägval för Sveriges nya byggregler har Kommittén för modernare byggregler sammanställt synpunkter på regelverket som framförts till kommittén. Rapporten pekar på ett antal vägval som är viktiga för att modernisera dagens byggregler.

  Allmän Utbildning & FoU

Annons
banner2018-08-07 av Slussen Building Services

Kunskapen om kemikalier i Östersjön är låg. Det är något forskare på på Östersjöcentrum vid Stockholms universitet vill ändra på, rapporterar svt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2018-08-06 av Slussen Building Services

Regeringen har beslutat om ett nytt stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande, som omfattar totalt 275 miljoner kronor under år 2018-2020.


  Allmän Utbildning & FoU

Annons
banner2018-08-06 av Slussen Building Services

En forskargrupp vid Mälardalens högskola (MDH) har tillsammans med medlemmar från Stockholms stads forum för hållbara fastigheter undersökt hur man kan få till ett bättre samarbete mellan hyresvärdar och hyresgäster.


  Allmän Utbildning & FoU


2018-08-06 av GodaHus

Missa inte att anmäla dig senast 15 augusti till GodaHus och Linnéuniversitetets seminarieserie som fokuserar på de skärpta kraven för bättre energisamordning inom byggbranschen. Seminarieserien hålls under hösten 2018.


  Allmän Utbildning & FoU

Annons
banner2018-06-27 av Slussen Building Services

Elnätspriset fortsätter att öka för landets konsumenter. Sedan 2017 har avgifterna ökat med i snitt 5,1 procent. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten.

  El Utbildning & FoU


2018-06-27 av Slussen Building Services

I veckan testas för första gången en unik, lokal marknadsplats för el, värme och kyla på Chalmers campus Johanneberg.


  Värme Kyla El Referensprojekt Utbildning & FoU

Annons
banner2018-06-21 av Slussen Building Services

En forskare vid Mälardalens högskola har undersökt hur man med hjälp av mikroalger kan ersätta den traditionella reningen på ett kommunalt reningsverk.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2018-06-20 av Slussen Building Services

Kommittén för modernare byggregler har idag överlämnat sitt delbetänkande om resurseffektiv användning av byggmaterial till regeringen.

  Allmän Utbildning & FoU

Annons
banner2018-06-20 av GodaHus

GodaHus och Linnéuniversitetet erbjuder hösten 2018 en seminarieserie som fokuserar på de skärpta kraven för bättre energisamordning inom byggbranschen. Missa inte det!


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU


2018-06-20 av Slussen Building Services

Koldioxidutsläppen har minskat med 10 procent och den fossila andelen har aldrig varit lägre. Det framgår när Energiföretagen Sverige idag publicerar Lokala miljövärden för 2017, för Sveriges olika fjärrvärmenät.


  Värme Utbildning & FoU


2018-06-20 av Slussen Building Services

Byggandet av bostäder i Sverige minskar på flera håll, efter lång tids högtryck på marknaden. Samtidigt behövs fortfarande fler bostäder, särskilt de närmaste åren och för vissa grupper. Det visar nya prognoser från Boverket.


  Allmän Utbildning & FoU


2018-06-18 av IUC, Installatörernas Utbildningscentrum

Vad bör en ventilationsmontör ha för kunskaper för att kunna utföra ett korrekt och kostnadseffektivt arbete? Tillsammans med Svensk Ventilation har IUC tagit fram två vägar att bli certifierad ventilationsmontör. Vilken väg passar dig?

  Ventilation Utbildning & FoU


2018-06-18 av Slussen Building Services

Boverket förlänger övergångsperioden för energireglerna i avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BBR) från 1 juli 2018 till 1 januari 2019. Det innebär att äldre regler i BBR 24 gäller fram till årsskiftet.


  Allmän Utbildning & FoU