Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

Igår 10:36 av Slussen Building Services

Nu har intresseanmälan till BeBo:s Tekniktävling Ventilation öppnat.

  Ventilation Utbildning & FoU


Igår 09:15 av Slussen Building Services

Belok bjuder in till ”Arbetsmöte, fördjupningsområde Samverkan" i Stockholm 11 december.


  Allmän Utbildning & FoU

Annons
banner2018-11-15 av Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Bli tryggare genom att öka din förståelse om hur regelverken hänger ihop och vem som ställer kraven? Vi går igenom vilken roll svenska regelverket spelar för dig som projekterar VVS/energi och vilka delar som är viktiga att kunna.


  Allmän Utbildning & FoU


2018-11-15 av Slussen Building Services

Värmdö kommun och KTH Vattencentrum beviljas 500 000 kr från Vinnova för ett projekt med testbäddar inom vattenförsörjning.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Annons
banner2018-11-14 av Edekyl & Värme AB

Robert Björk var inbjuden till Svenska Kyl & Värmepumpdagen för att under rubriken - Utbildning och utveckling - en nyckel till tillväxt för stora och små företag - hålla ett föredrag.

  Värme Kyla Utbildning & FoU Arbetsmarknad


2018-11-14 av Teknologisk Institut AB

I takt med att utvecklingen går mot ett grönare samhälle så ökar kraven på allt energieffektivare ventilationssystem. Missa inte Ventilationsdagen.

  Ventilation Utbildning & FoU

Annons
banner2018-11-14 av Vatteninfo Sverige AB

En konferens om sambandet mellan vattenresurshushållning, avlopp och ledningar. Teknik för återanvändning av avloppsvatten och grundvattenresurser. Sista anmälningsdag idag

  Allmän Utbildning & FoU


2018-11-12 av BAGA Water Technology AB

​Komplett utbildning som tar dig från första kontakt till färdig leverans med nöjda kunder! Datum för 2019 är nu klara. Utbildningen är förberedande inför en framtida avloppscertifiering.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Annons
banner2018-11-08 av Plåt & Ventföretagen

Plåt & Ventföretagen lanserar nu en webbaserad grundutbildning för injusterare. Kursen är framtagen efter önskemål från branschen och yrkesverksamma personer har varit med och utformat kursens innehåll.

  Ventilation Energieffektivisering Utbildning & FoU


2018-11-07 av Slussen Building Services

På University of Cape Town (UCT) i Sydafrika har man tagit fram ett tegel, "Bio-bricks", genom att använda sig av urin i processen.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Annons
banner2018-11-07 av Slussen Building Services

Försäljningen av värmepumpar är på en fortsatt hög och stabil nivå, visar försäljningsstatistik från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

  Värme Kyla Geoenergi Utbildning & FoU


2018-11-06 av Slussen Building Services

Boverket bjuder in till workshop om byggnaders påverkan på inomhusmiljön i skolor och förskolor.


  Allmän Utbildning & FoU


2018-11-05 av Slussen Building Services

Forskare på Chalmers har tagit fram en designad molekyl som kan lagra energi från solen i 18 år, rapporterar sverigesradio.se.


  Värme El Utbildning & FoU


2018-11-01 av Slussen Building Services

Konkurrensverket välkomnar utredningen "Vägar till hållbara vattentjänster" förslag om en ändring av vattentjänstlagen, som skulle öppna upp för fler enskilda alternativ och ge bättre möjligheter för lokala företag.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2018-10-31 av Slussen Building Services

Ny rapport från landets 42 Revaq-certifierade reningsverk presenterad.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU