Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

2018-08-06 av Belimo AB

Belimo erbjuder ett flertal hjälpmedel för ventil-, VAV-, och spjällställdon. Med hjälp av din webbläsare, smartphone eller surfplatta kan du använda Belimo Assistant App, Belimo Retrofit App eller Belimo Selectpro när du använder Belimos produkter!


  Ventilation Kyla Projekterings- & förvaltningsprogram


2018-07-09 av CADCOM AB

Det internationella konsultföretaget Ramboll har undertecknat ett globalt samarbetsavtal med Progman, utvecklaren av BIM-programvaran MagiCAD.

  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Sanitet El Produktnytt & kataloger Projekterings- & förvaltningsprogram

Annons
banner2018-06-04 av Slussen Building Services

Den nya portalen Swedishtestbeds.com är ett strategiskt projekt inom ramen för Smart Built Environments fokusområde innovationslabb.


  Allmän Utbildning & FoU Projekterings- & förvaltningsprogram


2018-05-29 av Beckhoff Automation AB

Den senaste mjukvarugenerationen inom fastighetsautomation: TwinCAT 3 Building Automation. I kombination med TwinCAT HMI, IoT, Analytics och Scope sammanfogas alla de delar som behövs för fastighetsautomation i ett universellt verktyg.

  Värme El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Projekterings- & förvaltningsprogram

Annons
banner2018-05-09 av Slussen Building Services

Slussen.biz fanns på plats när nätverket Fegis höll sitt 59 möte som hade temat BIM, vi fick bland annat lära oss att man använder BIM även i geoenergisammanhang.

  Allmän Projekterings- & förvaltningsprogram


2018-04-12 av Slussen Building Services

Affärssystemet Organizer från QREO har uppdaterats med en funktion för förkalkyler som ger underlag för investeringsbeslut och hyresintäktskalkyler.

  Allmän Projekterings- & förvaltningsprogram Nordbygg

Annons
banner2018-04-05 av Hagab Industri AB

Hagab har nu släppt en ny version av databasen i MagiCAD, med ett antal uppdateringar. Databasen finns på MagiCAD Download portal. Det går också att se produkterna via MagiCloud, klicka på länken nedan och sök på HAGAB. https://www.magicloud.com/prod

  Ventilation Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Projekterings- & förvaltningsprogram Nordbygg


2018-04-04 av Verksamhetsplatsen, VVSteknik Energi Gävle Dala AB

Appen underlättar för företagsledare & personalansvariga att följa arbetsmiljöverkets regler. Tillgång till arbetsmiljöhandbok, personalhandbok, egenkontroller, all information du behöver vid arbetsplatsolycka samt mycket mer. Möt oss på Nordbygg!

  Allmän Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger Projekterings- & förvaltningsprogram Nordbygg

Annons
banner2018-03-13 av Aircoil AB

Från och med årsskiftet ställer EU, enligt Ekodesign 2018, högre krav på återvinningssystem, men vi står väl rustade.

  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Projekterings- & förvaltningsprogram Nordbygg


2018-03-13 av CADCOM AB

Det pågår förändringar inom branschen för sanitetsarmaturer. Sakernas internet (internet of things) möjliggör en helt ny nivå av intelligens som kan appliceras på enskilda komponenter i ett tappvattensystem.

  Sanitet Produktnytt & kataloger Projekterings- & förvaltningsprogram

Annons
banner2018-03-05 av Verksamhetsplatsen, VVSteknik Energi Gävle Dala AB

I vårt webbaserade system samlas all administrativ & teknisk data på samma ställe. Färdiga pärmar för Egenkontroller, Riskanalys & DUI. Påminnelsefunktion för service, utbildningar mm. Det finns även en komplett Arbetsmiljöhandbok & Personalhandbok.

  Allmän Produktnytt & kataloger Projekterings- & förvaltningsprogram Nordbygg


2018-03-01 av CADCOM AB

Med MagiCAD Electrical för Revit kan du rita kablar med svenska elstandarder och symboler. Programmet adderar en mängd olika funktioner för att förenkla och effektivisera din elprojektering i Revit och du får tillgång till en komplett BIM-lösning.

  El Projekterings- & förvaltningsprogram


2018-02-20 av CADCOM AB

MagiCAD är en programvara som passar lika bra för små företag som för stora. Många mindre firmor har insett fördelen med att använda programmet. Ett exempel är MA Eldesign, ett företag som projekterar el och har tre anställda.

  El Referensprojekt Projekterings- & förvaltningsprogram


2018-02-19 av Verksamhetsplatsen, VVSteknik Energi Gävle Dala AB

Registrera dina komponenter i systemet, skriv in rsk-numret & få direkt tillgång till alla dokument kopplade till komponenten - produktblad mm. Hämta sedan en digital pärm med färdiga dokument som enkelt kan mailas till beställare eller skrivas ut.

  Allmän Produktnytt & kataloger Projekterings- & förvaltningsprogram Nordbygg


2018-02-06 av Verksamhetsplatsen, VVSteknik Energi Gävle Dala AB

En app för att underlätta för företagsledare och personalansvariga att följa arbetsmiljöverkets regler. Få tillgång till arbetsmiljöhandbok, personalhandbok, pärm för egenkontroller, all information du behöver vid arbetsplatsolycka samt mycket mer.

  Allmän Projekterings- & förvaltningsprogram