Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext
Produktnytt & kataloger

2018-02-07 av BORÖ Pannan AB

BORÖ utökar sitt fastighetssortiment med rostfria varmvattenberedare och kyltankar.

  Värme Kyla Produktnytt & kataloger


2018-02-06 av Uponor AB, Uponor VVS

VVS Handboken innehåller det mesta du behöver för att projektera, installera, driftsätta och underhålla Uponors system. Nu finns en uppdaterad version för din smartphone och surfplatta. Självklart kan du också ladda ner den som PDF.

  Ventilation Värme Vatten & avlopp Kyla Sanitet Produktnytt & kataloger

Aktuellt Expo
ExpoVent
180313 Kalmar
180314 Växjö
180315 Norrköping
ExpoKyla
Fler datum
kommer snart
ExpoVA
180220 Hudiksvall
180221 Gävle
180222 Falun
Annons
banner2018-02-05 av Sauter Automation AB

Med den ökande marknadsacceptans för 6-vägs kulventiler har efterfrågan ökat för en enkel, ekonomisk lösning för reglering av uppvärmda och kylda tak.

  Ventilation Värme Kyla Automation Energieffektivisering Produktnytt & kataloger


2018-02-05 av Uponor AB, Uponor VVS

Nu passar vår utbytesled för både 15, 16 och 18 mm PEX-rör. Den nya utbytesleden ersätter helt och hållet den gamla, men vi säljer den gamla tills lagret är slut.

  Värme Sanitet Produktnytt & kataloger Nordbygg


2018-02-01 av Uponor AB, Uponor VVS

Uponors flexibla PPM fördelarsystem har funnits på marknaden i flera år och fördelarna med systemet blir bara fler och fler. Uponor har nu utökat sortimentet med ytterligare moduler vilket ger både ökad flexibilitet och fler valmöjligheter.

  Värme Sanitet Produktnytt & kataloger


2018-01-31 av Uponor AB, Uponor VVS

Uponor lanserar nu en ny generation röravskärare Uponor Multi Röravskärare. Gemensamt för alla tre är att de är lättare än sina föregångare och att de kan användas till både PEX- och kompositrör.

  Värme Sanitet Produktnytt & kataloger

Annons
banner2018-01-29 av LK

LK HeatFloor 22, spår- och vändskiva har erhållit den nordiska miljömärkningen Svanen.

  Värme Produktnytt & kataloger

Annons
banner2018-01-29 av Uponor AB, Uponor VVS

Vår uppdaterade prislista som gäller från och med 1 februari 2018 finns nu tillgänglig för nedladdning. Prislistan inkluderar följande system vi på Uponor VVS marknadsför och säljer i Sverige

  Ventilation Värme Kyla Sanitet Produktnytt & kataloger


2018-01-29 av REC Indovent

REC Temovex 1500S-EC-RS är först ut i vår nya storsatsning på enhetsaggregat. Som ett led i RECs starka tillväxt och produktutveckling utökar vi nu vår aggregatserie Temovex med enhetsaggregat.

  Ventilation Värme Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Nordbygg


2018-01-27 av Automatikprodukter AB

För läckageövervakning i kyl- och frysrum behöver man inte anlita specialistföretag för detektorutbyte. Kylmedier är ofta mycket giftiga och skadliga för miljön. Oönskat läckage av kylmedia måste därför absolut undvikas. Gasdetektorer i omedelbar

  Kyla Produktnytt & kataloger

Annons
banner2018-01-25 av Mitsubishi Electric Scandinavia

MELbus Heating är en intelligent standardiserad värmecentralstyrning optimerad för anläggningar med Mitsubishi Electric värmepumpar.

  Värme Automation Produktnytt & kataloger Nordbygg


2018-01-23 av PAAB Tekno Trading AB

Behovet av bräddflödesmätning i avloppspumpstationer och avloppsbrunnar ökar med ökade krav från tillsynsmyndigheter. Risker för spridning av bakterier samt övergödning i vattendrag är allvarliga tillstånd som kan orsakas av okontrollerad bräddning.

  Vatten & avlopp Automation Produktnytt & kataloger

Annons
banner2018-01-20 av Automatikprodukter AB

En ny partikelmätare PMX som mäter partiklar mindre än 2,5 resp. 10 micron. Detektorn ger omedelbart tydlig information om luftens kvalitet.

  Ventilation Automation Produktnytt & kataloger


2018-01-19 av SELEKO AB

Ta del av de senaste nyheterna från Seleko i vårt nyhetsbrev.

  Ventilation Produktnytt & kataloger

Annons
banner2018-01-19 av Systemair Sverige AB

Bostadsaggregaten i SAVE-serien har blivit utrustade med SAVECair - ett intelligent styrsystem med unik touch-skärm och smartphone-känsla.

  Ventilation Automation Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Nordbygg