Slussens öppna kalender
4 MAJ

Diplomkurs - Introduktionskurs dricksvatten

Kursen innehåller 6 st moduler. Varje modul är tänkt att hållas i en timme inklusive frågor.
Kursen avslutas med en liten sammanställning av alla moduler.

Tider: Kursen börjar 9.00 

Lunch 12.00

avslutas 16.00

Moduler

1. Lagar och regelverk som berör dricksvatten för privata hushåll och samfälligheter
eller verksamheter.
2. Vattnets kemiska och biologiska sammansättning. Naturligt förekommande ämnen och
kontamination.
3. Livsmedelshygien
4. Provtagning, analysresultat, praktiska exempel.
5. Reningsmetoder för de mest förekommande parametrarna.
6. Källor till kunskap. Handböcker och faktaskrifter.

 

Pris: 5000 kr

Medlemmar i GEMVA och kunder i Vatteninfo 50%

 

Mer information och anmälan!