Anmälan - Vattenlördag i Norrtälje

Vattendagar i Norrtälje
Vattenlördag i Norrtälje

En informationsdag för allmänheten om vatten och avloppsanläggningar anpassade till enskilt vatten och/eller avlopp samt gemensamhetsanläggningar.

Seminarier varvas med visning av utställningen Vattenexpo.

Fri entré.

Tillfällen
2022-10-01    Kl.10:00   Vattenlördag 22-10-01
Namn

Organisation Privatperson

Organisation

Epost