Fegisar fylldes med Wisedom

2019-10-14 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/fegispublik_1.JPG
Intresserade fegisar under mötet i NCC:s lokaler i Solna. Foto: Ulrik Hammarsträng

Slussen. biz fanns på plats när 2018-års vinnare av Stora Inneklimatpriset, Swegon, fick chansen att presentera sig för nätverket Fegis. 

Ett 50-tal fegisar fanns på plats när nätverket höll sitt 62:a möte. Den här gången i NCC:shttps://slussen.azureedge.net/image/353/fegishannes.JPG
lokaler i Ulriksdal strax norr om Stockholm. Temat för dagen var presentation av Swegons styrsystem, Wise, med vilket man vann Stora Inneklimatpriset. Det bjöds också på presentationer från NCC och Boverket. 

Efter välkomnande av Fegis ordförande, Peter Norrenge, tog dagens värd, Hannes Schmeid (bilden) från NCC, över taktpinnen och bjöd på en kortare presentation av den pågående byggnationen av NCC:s nya lokaler där Wise kommer finnas installerat. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/fegisannika.JPGAnnika Christensson, enhetschef för enheten hälsa och bygg, presenterade en utredning från Boverket som visar att fel, brister och skador i byggandet kostar samhället upp mot 111 miljarder kronor om året. 

- För att få en bild om hur mycket det är kan man jämföra med försvarsbudgeten som ligger på ungefär 60 miljarder kronor om året. Vatten och fukt är de dominerande skadorna. Det kan vara att vatten tränger eller att rör läcker. Det kan också handla om ventilation som är för avancerad för den som ska handha den. Anledningar till att det blir fel som identifierats är bland annat brist på tid, kompetens, motivation och kontroller. En annan anledning som anges i gjorda intervjuer är svaga byggherrar. Slutsatens i rapporten är att kunskapen om hur man ska bygga finns, men det är svårt att få berörda aktörer att tillämpa den. Detta är något Boverket ska börja arbeta mer aktivt med genom att samla in, kvalitetssäkra och sprida information och kunskap till berörda målgrupper. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/fegischristoffer.JPG
Swegons marknadschef, Christoffer Lindström, tog upp vikten av gott inneklimat ur både hälsomässiga och ekonomiska perspektiv. Foto: Ulrik Hammarsträng

Så var det dags för Swegon att presentera Wise, systemet för vilket företaget alltså fick ta emot Stora Inneklimatpriset under Inneklimatgalan på Münchenbryggeriet i våras. Swegons marknadschef, Christoffer Lindström, inledde med att introducera företaget och vikten av en bra inomhusmiljö. 

 - I Sverige tillbringar vi cirka 90% av vår tid inomhus. Inomhusmiljön påverkas av C02, temperatur och inte minst VOC som är samlingsnamnet för tusentals olika ämnen som avges från människan och föremål, exempelvis byggnadsföremål.  Det finns många undersökningar som visar av gott inomhusmiljö både vad det gäller hälsa och produktivitet. 

Caroline Jacobsson, produktchef för Swegon, presenterade sedan
prisvinnaren Wise. 
https://slussen.azureedge.net/image/353/fegiscaroline.JPG- Wise är ett komplett system för inomhusklimat med allt från luftbehandlingsaggregat till rumsprodukter med integrerat styr och användargränsnitt. Det är enkel integration mot BMS och tredjepartsprodukter och en enkel lösning för fjärråtkomst. Systemet inkluderar alla produkter som behövs för distribution av luft, kyla och värme. Via systemets hjärna, SuperWise, kan styrsystemet anpassas efter behoven i varje rum för optimalt inomhusklimat och energiförbrukning via exempel närvaroavkänning. Genom att programmera om och uppdatera systemet, som styrs via radiosignaler, kan man enkelt göra hyresgästanpassningar. Något som sparar tid och pengar. Wise är också en bra grund för höga poäng i flera certifieringssystem, till exempel BREAM. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/fegisalexander3.JPGAlexander Hellström från Swegons teknikpartner, Lumen Radio, som utvecklat den patenterade tekniken som används i Wise, avlutade dagens presentationer med en presentation i Steve Jobs anda. 
- Tekniken är helt trådlös och  bygger på att produkterna i systemet kopplas upp mot nätet med hjälp av noder. Signalerna hittar alltid den snabbaste vägen mellan noderna vilket skapar stabilitet i systemet. Skulle en nod falla ifrån skapas en ny uppkopplingsväg runt den indisponibla noden. Vår teknik stör heller inte ut andra nät, såsom wifi och kan heller inte störas. Batterierna har en livslängd så lång som tio år. Installationen blir väldigt smidig då man slipper allt dragande av kablar. 

 

Nya fegisar och resa till Riga

https://slussen.azureedge.net/image/353/fegisnya.JPG
De  nya fegisarna Fredrik Tegebro, Mattias Millinger och Eddy Chabo tillsammans med Fegis ordförande Peter Norrenge. Foto: Ulrik Hammarsträng

Under mötet hos NCC valdes tre nya fegisar in i nätverket. Det är Eddy Chabo,  Bengt Dahlgren, Fredrik Tegebro, som tagit sig hela vägen från Umeå där har arbetar på Sweco, och Mattias Millinger, NCC, som nu alla är en del av nätverket. 

Andrejs Ritums informerade också om vårens Fegis-resa till Riga, som det fortfarande finns möjlighet att anmäla sig till, med bland annat besök på två stora vattenkraftverk. 

Kvällen avslutatdes med mat, dryck och nätverkande. 


 Dela     Tillbaka  

Nu lanseras ”nya” klimatanpassningsportalen

2019-11-14

Klimatförändringar innebär stora utmaningar för samhället. Nu kan du hitta ännu mer kunskap om hur samhället påverkas av klimatförändringen och hur man kan arbeta med klimatanpassning.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

30 miljoner till digitalisering och industrialisering

2019-11-12

Idag öppnar en ny utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built En­vironment med drygt 30 miljoner kronor i potten.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Sveriges 20 största installatörer

2019-11-12

NAVET Analytics presenterar Sveriges 20 största installatörer 2018.


  Ventilation Värme Sanitet El Arbetsmarknad

Stor satsning på återvinna outnyttjade värmeflöden

2019-11-08

Det nystartade EU-projektet Rewardheat ska ta fram ny kunskap och innovativa lösningar för att ta tillvara outnyttjade värmeflöden.


  Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Styrelse vald för branschorganisationen Digitala Fastigheter

2019-11-07

I september utsågs styrelsen för den nybildade branschorganisationen Digitala Fastigheter.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Arbetsmarknad

Begränsade krav på IMD-installation införs

2019-11-07

Regeringen har, den 1 november, fattat ett beslut om en ändring i förordningen om energimätning i byggnader. Ändringen innebär begränsade krav på installation av system för individuell mätning och debitering, IMD, av värme och varmvatten.


  Värme Sanitet

Tomas Frändén 50 år

2019-11-06

Idag hissar Slussen.biz flaggan inte bara för Gustav II Adolf utan i första hand för Tomas Frändén, vd för Fidelix och Larmia, som fyller 50 år.


  Allmän

VA-tunnlar – erfarenheter från utredning till drift

2019-11-06

Svenskt Vatten presenterar rapporten VA-tunnlar – erfarenheter från utredning till drift.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Många brister i hanteringen av farliga ämnen på jobbet

2019-11-06

Åtta av tio arbetsplatser som inspekterats har brister i hanteringen av kemikalier. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner av kemiska risker på nära 3 600 arbetsplatser, som är en del av en gemensam EU-insats.


  Allmän Brand & säkerhet Arbetsmarknad

Energiuppföljningsmetoder och verktyg – förstudie

2019-11-01

Energimyndighetens beställargrupp, Belok, har genomfört en förstudie kring Energiuppföljningsmetoder och verktyg.


  Allmän Utbildning & FoU