Seminarium om hyresgästers påverkan på energianvändning

2020-08-11 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Teknikmöte om hyresgästers beteende och dess påverkan på energianvändningen

Hur påverkar hyresgästers beteende energianvändningen i flerbostadshus, och hur kan man påverka beteenden så att energianvändningen minskar? Det finns både svenska och internationella erfarenheter och forskningsprojekt som har undersökt detta, men kunskapen är i nuläget varken tillräckligt känd eller tillräckligt spridd bland svenska fastighetsägare.

I en förstudie inom beställargruppen Bebo gjordes en kunskapssammanställning - Hyresgästers beteende och dess påverkan på energianvändningen, en kunskapssammanställning.

Syftet med förstudien var att göra en kunskapssammanställning över relevanta svenska och internationella erfarenheter och forskningsprojekt om hur hyresgästers beteende påverkar energianvändningen i flerbostadshus och hur beteendet kan påverkas.

Arbetet omfattade omvärldsbevakning för att identifiera forskningsstudier och projekt som handlar om hyresgästers energianvändning och hur fastighetsägare kan bidra till att påverka dem i riktning mot ett mer energieffektivt beteende. Dessutom gjordes en analys och sammanställning av den kunskap som redovisas i det insamlade underlaget. Analysen syftade till att undersöka vilken kunskap det finns om metoder för att i samverkan med hyresgäster minska energianvändningen i bostäder och att identifiera eventuella kunskapsluckor.

Förstudien har genomförts av Anthesis och Borg&Co.

Vid en teknikinformation kommer studien att presenteras vid en teknikinformation inom Energi- och Miljötekniska Föreningen i Luleå.

Plats: föredraget kommer att ske via Teams, de som anmält sig får en länk med vilken man kan logga in i mötet

Föredragshållare: Hanna Westling, Anthesis

Datum och tid: 20 augusti kl 11.30

Plats: föredraget kommer att ske via Teams, de som anmält sig får en länk med vilken man kan logga in i mötet

 

Anmäl dig på https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/teknikmote-i-lulea-om-hyresgasters-beteende-och-dess-paverkan-pa-energianvandningen

 

 

 

 

 

 


 Dela     Tillbaka  

Seminarium i Gävle om energiåtervinning med förvärmd luft

2020-10-25

Välkommen till ett seminarium i Gävle om hur förvärmning av luft har potential att sänka byggnaders energianvändning vid användande av plattvärmeväxlare för energiåtervinning.


  Allmän

Seminarium i Göteborg om värmeåtervinning i storkök

2020-10-24

Välkommen till ett seminarium i Göteborg om energiåtervinning från spillvatten i storkök.


  Allmän

Teknikutbilda dig på distans i höst!

2020-10-20

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under hösten med ett stort antal halv- och heldagskurser.


  Allmän

Energikonferens 2020 - Delta på plats eller på distans

2020-10-16

Energi- och Miljötekniska föreningens Energikonferens 2020 med tema "Vi visar vägen" kommer att hållas i Stockholm 3 december. Självklart är det en corona-säkrad konferens och möjlighet kommer att ges att delta både på plats och via länk!


  Allmän

Teknikmöte i Stockholm om fartyg och byggande

2020-10-13

Vad kan fastighetssektorn kan lära av de som bygger fartyg för att få ner byggfelen Det behandlas på ett teknikmöte, arrangerat av Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Stockholm.


  Allmän

Konferens om brandskydd på Arlanda, kyrkor och på sjukhus

2020-10-12

Du har väl koll på nyheterna och reglerna när det gäller installationsbrandskydd? Om inte får du svar på dessa frågor vid året heldagskonferens om installationsbrandskydd, som arrangeras av Energi och Miljötekniska Föreningens teknikgrupp Brand.


  Allmän Brand & säkerhet

Energikonferens 2020 - Delta på plats eller på distans

2020-10-02

Energi- och Miljötekniska föreningens Energikonferens 2020 med tema "Vi visar vägen" kommer att hållas i Stockholm 3 december. Självklart är det en corona-säkrad konferens och möjlighet kommer att ges att delta både på plats och via länk!


  Allmän

Teknikföredrag om solceller - Ska man satsa redan nu?

2020-09-30

Solceller blir vanligare och vanligare, men ska man verkligen satsa på det redan nu? EMTF:s lokalavdelning i Västerås inbjuder till tekniklunch om solceller sett från ett applikationsperspektiv, och vad som kan vara värt att satsa på.


  El Solvärme & solenergi

Digital kurs i energieffektivisering i befintlig bebyggelse

2020-09-24

Välkommen till digital heldagskurs i energieffektivisering i befintlig bebyggelse som anordnas av Energi- och Miljötekniska föreningen i samarbete med Willy Ociansson från Willy´s Clean Tech.


  Allmän

Teknikutbilda dig på distans i höst!

2020-09-23

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under hösten med ett stort antal halv- och heldagskurser.


  Allmän Utbildning & FoU

×