Energikonferens 2020 - Delta på plats eller på distans

2020-10-02 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

https://slussen.azureedge.net/image/955/Energikonferensen_2020.jpgEnergi- och Miljötekniska föreningen bjuder in till Energikonferens 2020 med tema "Vi visar vägen" som kommer att hållas i Stockholm 3 december. Möjlighet finns att delta både på plats och på distans via länk!

Under årens lopp har man ofta kunnat bevittna hur byggprojekt i stor omfattning missat uppsatta energimål. Inte minst så märks detta genom att driftoptimeringar har fått en större plats och fokus i debatten, som en av de viktigaste åtgärderna för att minska energianvändningen i befintliga fastigheter. En aktivitet som i många fall ska vara utförd innan entreprenaden överlämnas till beställaren. 

Tillsammans tar vi branschen ett steg närmare att minska klyftan mellan projekterad energianvändning och faktisk uppmätt energianvändning.

Fokus ligger på energifrågan men vi belyser också såväl kostnadsaspekter kopplat till tekniska systemval som miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Programmet spänner över hela byggprocessen:

  • Byggherrar pekar på utmaningarna med de skärpta energikraven
  • Projektering och beräkning av energianvändningen
  • Beräkningshjälpmedel
  • Systemlösningarnas betydelse för energianvändning och kostnadsbild
  • Installationsentreprenörernas utmaningar ur ett energiperspektiv
  • Kontroll och uppföljning av energiberäkningar och energianvändning
  • Driftorganisationens roll och betydelse ur ett energiperspektiv

Vi värnar om våra deltagares säkerhet och hälsa och för de som deltar på plats kommer vi att erbjuda en corona-säkrad konferens. Detta innebär att vi har ett begränsat antal platser att erbjuda på plats i Stockholm.

För er som vill delta på distans via länk har vi inga restriktioner på antal deltagare och vi uppmuntrar intresserade från hela Sverige att delta.

Läs mer och anmäl dig här! (Information och anmälan för deltagande på distans via länk)

Läs mer och anmäl dig här! (Information och anmälan för deltagande på plats i Stockholm)


 Dela     Tillbaka  

Presentation av isoleringsstandard

2020-11-24

Nu finns en presentation av den standard som Isoleringsfirmornas Förening tagit fram.


  Allmän Isolering

Föredrag om störning i en entreprenad

2020-11-22

Nu finns ett föredrag om störningar i en entreprenad att se på Energi- och Miljötekniska Föreningens youtubekanal


  Allmän

Digital kurs - Injustering av ventilationssystem 24 november

2020-11-20

Energi- och Miljötekniska föreningen bjuder in till digital kurs i injustering av ventilationssystem. Delta bekvämt hemifrån soffan eller kontorsstolen!


  Allmän

Fastighetsfokus VVS - En digital mässa för hela branschen!

2020-11-18

Välkommen till Fastighetsfokus VVS Online 25 november! Detta år kan du besöka oss oavsett var i Sverige du befinner dig. Precis som vanligt är deltagandet gratis.


  Allmän

Föredrag om byggkvalitet

2020-11-18

Nu finns ett föredrag vad byggsektorn kan lära sig av fartygssektorn om kvalitet.


  Allmän Utbildning & FoU

EMTF - Vi gör bra tekniker bättre!

2020-11-16

Energi- och Miljötekniska föreningen är Sveriges största och äldsta personförening inom installationsbranschen. Sedan 1909 har vi gjort bra tekniker bättre. Passa på att bli medlem nu för 2021 och få resterande av 2020 på köpet!


  Allmän

Energikonferens 2020 - Delta på distans!

2020-11-12

Energi- och Miljötekniska föreningens Energikonferens 2020 med tema "Vi visar vägen" kommer att hållas den 3 december. Vi har anpassat hela konferensen till ett digitalt format och bjuder in intresserade från hela landet att delta via länk!


  Allmän

Teknikseminarium om vädrets koppling till energianvändning

2020-11-09

EMTFs lokalavdelning i Västerås bjuder in till ett teknikseminarium om vädrets påverkan på energianvändning. Förutom SMHI:s produkter för normalårkorrigering Graddagar, Energi-Index och Nya Kyl-Index, presenters allmänt om meteorologiska indata.


  Allmän

Teknikmöte i Östersund om teknisk isolering

2020-11-03

Välkommen till en teknikinformation i Östergötland om ny branschstandard för teknisk isolering.


  Allmän Isolering

Teknikutbilda dig på distans i höst!

2020-10-27

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under hösten med ett stort antal halvdagskurser.


  Allmän

×