Missa inte årets Energikonferens!

2021-11-12 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Den 8 december följer vi upp förra årets succé med Energikonferens 2021! Delta på plats i Bromma, eller där du befinner dig digitalt.

Vi lyfter frågor kring möjligheterna att söka ekonomiskt stöd för energirenovering, tekniska och administrativa möjligheter och utmaningar för fastighetsägare, konsulter, entreprenörer m.fl. samt tittar på lyckade och mindre lyckade energirenoveringsprojekt.

Program

• Varför renovera och energieffektivisera?
• Möjligheter med energieffektiviseringsstödet för flerbostadshus
• Rätt temperatur helt enkelt – kunskap eller prylar?
• Hur verifiera att rätt energiprestanda uppnåtts?
• Många vinnare och större lönsam energibesparing med Totalmetodiken!
• Miljö, klimat och hållbarhet i byggprocessen – vad innebär det?
• Framgångsrika solcellsentreprenader
• Implementering av innovationer i byggprojekt – forskningsresultat om solcellsinstallationer 
• Forskning om energieffektivisering av historiska byggnader
• Så undviker du fallgroparna med din energieffektivisering
 

Delta på plats eller digitalt!

På plats: VVS Museét,  Bromma. 
Tid: Samling Kaffe/smörgås Kl 09.00-09.30. Konferens Kl 09.30-17.00
Läs mer och anmäl dig här för att delta på plats! 

Digitalt
Tid: Kl 09.30-17.00
Läs mer och anmäl dig här för digitalt deltagande! 

Välkommen!


 Dela     Tillbaka  

Föredrag i Stockholm om beräkning av klimatavtrycket av vvs

2022-01-27

Välkommen till ett teknikseminarium i Stockholm om verktyg för automatiserad beräkning av klimatavtrycket på VVS.


  Allmän Utbildning & FoU

Film om värme och kyla på Chalmers

2022-01-27

Nu finns en film om hur bostadsrättsföreningen Viva och Teknikparken på Chalmers byter energi med varandra.


  Värme Kyla Referensprojekt

Utveckla dina kunskaper med EMTF

2022-01-25

Februaris digitala teknikutbildningar med EMTF.


  Allmän Utbildning & FoU

Föredrag i Halmstad om fjärrvärme

2022-01-20

Välkommen till ett föredrag om olika aspekter av lågtemperaturfjärrvärme som ekonomiska drivkrafter, möjligheter till lägre temperaturer i byggnader och fjärrvärmenät.


  Värme

Teknikmöte i Sundsvall om vägen till optimal drift

2022-01-18

Välkommen till ett teknikmöte i Sundsvall om vägen till optimal drift.


  Allmän

Film om vvs och cyklotron i Örebro

2022-01-02

Nu finns en film om vvs-lösningar och cyklotronen i Örebro.


  Allmän

IMD-föredrag i Örebro

2021-12-16

Nu går det att lyssna på ett föredrag om IMD från ett föredrag hos EMTF:s lokalavdelning i Örebro.


  Allmän

Säkra din plats! Anmälan stänger på måndag!

2021-12-03

Den 8 december följer vi upp förra årets succé med Energikonferens 2021! Årets Energikonferens lägger fokus på energieffektivisering i befintligt fastighetsbestånd och energieffektiv teknik i samband med renovering.


  Ventilation Värme El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Solvärme & solenergi

EMTF bjuder in till digital kurs om ljud från installationer

2021-11-24

"Ljud från installationer" - ger dig allmän kunskap om akustik och hur ljudproblem kan minimeras. Kursen vänder sig i till VVS-konsulter, installatörer, projektledare, arkitekter, samt beställarledet.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)

Föredrag i Halmstad om lågtemperaturfjärrvärme

2021-11-17

Välkommen till ett föredrag i Halmstad om lågtemperaturfjärrvärme.


  Värme