Genano delar ut ”Genano Clean Air Award” våren 2023

2022-04-29 Genano AB

Luften är livsviktig för oss människor. Ändå är det säkert så att många sällan tänker på om inomhusluften håller en bra kvalitet. Först när det uppstår obehag i form av dålig lukt och besvär som till exempel torra ögon, kliande slemhinnor och huvudvärk blir det uppenbart att kvaliteten inte är bra och att inomhusluften sannolikt innehåller oönskade föroreningar och partiklar. Skillnaden är stor jämfört med livsmedel vi köper och vattnet vi dricker.

- När vi går i butiker är vi ofta noga med att läsa innehållsförteckningar om vad maten vi köper innehåller och har för näringsvärden. Vi är också trygga med att det finns myndigheter som genom provtagningar har kontroll på vad livsmedlen innehåller. Samma sak gäller för vårt dricksvatten. Vi vill arbeta för att inomhusluften ska få samma status och behandlas som en lika viktig råvara som mat och vatten. Där är vi inte idag och det vill vi förändra, säger Peter Christiansen som är Försäljningsdirektör för affärsområdet Sjukhus & Laboratorier på Genano Oy i Finland.

Detta är bakgrunden till att Genano tagit beslut om att under 2022 instifta utmärkelsen Genano Clean Air Award. Första gången priset delas ut blir i april 2023. I några länder sker det i samband med att Genano arrangerar ”Luftkvalitetsdagen”. En seminariedag då bland annat externa föreläsare kommer att delta för att informera om aktuell forskning med koppling till inomhusluft och luftkvalitet.


 Dela     Tillbaka  

Nya kemiska föreningar i inomhusluften

2022-08-10

Utvecklingen av nya byggmaterial har lett till att helt nya kemiska föreningar idag finns i inomhusluften.


Ventilation Utbildning & FoU

Möjlighet till säker patientisolering med Genanos luftrening

2022-06-29

En fallstudie på ett sjukhus i Italien visar på möjligheten till säker patientisolering med Genanos luftrening. En viktig erfarenhet även för svensk sjukvård.


Ventilation Brand & säkerhet Referensprojekt Utbildning & FoU

Hur kan luftkvalitet mätas och vilka gränsvärden bör finnas

2022-06-22

Hur kan luftkvalitet mätas och vilka gränsvärden bör finnas för inomhusluften? Kvaliteten hos inomhusluften kan studeras ingående genom att mäta förekomsten av VOC och VVOC.


Ventilation Utbildning & FoU

Forskare medverkar i Genanos artikelserie om gränsvärden

2022-05-09

Forskare medverkar när Genano Oy startar artikelserie om luftkvalitet och behovet av gränsvärden.


Ventilation Utbildning & FoU

Luftrening skyddar personal och forskningsresultat på NEST

2022-02-28

NEST, National Enterprise for nanoScience and nanoTechnology, i Pisa (Italien) är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningscenter. För att skydda både personal och forskningsresultat har nyligen ett antal luftrenare från Genano installerats.


Ventilation Referensprojekt

Genano AB har certifierats för ISO 9001 och 14001

2022-01-24

Den 23 december blev det klart att Genano AB certifierats i enlighet med både ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 för företagets kvalitets- och miljöarbete. Certifieringsorgan har varit A3Cert.


Ventilation

Man måste mäta för att veta!

2021-12-17

”Jag tycker det känns ganska bra. Vår inomhusluft är nog ok!” Vi tillbringar upp till 90 % av vår tid inomhus. Vi andas upp till cirka 15 000 liter luft under en dag. Ändå är det förvånansvärt ofta som man bedömer luftkvalitet på ren känsla.


Ventilation

Luftkvalitet århundradets hälsoutmaning

2021-12-10

Hotet från luftföroreningar och Covid för upp frågan om luftkvalitet inomhus överst på listan över utmaningar inom hälsa. En stor del av våra liv tillbringas inomhus och det är dags att lyfta frågan om luftkvalitet till ledningsnivå.


Ventilation

Luftrening halverade sjukfrånvaron

2021-12-03

”Inomhusluften är ett arbetsgivaransvar som måste tas på allvar – Ren Luft är en rättighet!”. Citatet är från en artikel för ett par år sedan och det är mer aktuellt idag än någonsin tidigare.


Ventilation