Möjlighet till säker patientisolering med Genanos luftrening

2022-06-29 Genano AB

https://slussen.azureedge.net/image/17640/genanosjukhus.png

På sjukhuset A.G Mastino di Bosa på Sardinien i Italien har en fallstudie genomförts för att bedöma hur ett system med luftrening kan säkerställa en hög luftkvalitet och en effektiv klinisk riskhantering. Bakgrunden är att det på sjukhusets akutmottagning funnits ett behov av att tillåta en säker isolering av patienter som lider av smittsamma sjukdomar och virus som exempelvis SARS-CoV-2. Anledningen är att ventilationssystemet på mottagningen inte är konstruerat så att det förhindrar återcirkulation av oren luft och spridning av infektioner. Sjukhusets ansvariga har därför lagt stor prioritet vid att hitta en lösning på problemet som kan ge en kontrollerad miljö med så få partiklar som möjligt.

Fallstudien genomfördes så att Genanos luftreningsteknik installerades i ett av akutmottagningens patientrum. Luftrenaren har en luftreningskapacitet på 500 m3/h, en filtreringseffektivitet på 99,5% och tekniken renar luften från partiklar med en storlek på > 0,003 mm. I studien gjordes en jämförande luftkvalitetanalys av detta patientrum med ett patientrum utan luftrening. Vid denna analys mättes mängden partiklar samt graden av kontaminerade partiklar

Minskade kontamineringen av partiklar med 97 %

Analysen visade att kontamineringen av partiklar i rummet med Genanos luftrenare reducerats med 97 %. Resultatet är av stor betydelse eftersom partiklar anses vara bärare av patogener. En kraftig minskning av kontaminerade partiklar innebär därmed en minskad risk för spridning av luftburna infektioner och även en minskad risk för överföring av Covid-19. Analysen visade även att den mikrobiologiska kontamineringen av luften i patientrummet med Genanos teknik reducerats till noll.

En viktig erfarenhet även för svensk sjukvård

Fallstudien på sjukhuset i Italien bekräftar erfarenheterna från andra sjukhus i Europa som installerat Genanos luftreningsteknik. Ett exempel är Polen där 38 större regionala sjukhus valt vår luftreningsteknik för att bland annat skydda immunförsvagade patienter från infektioner genom att säkerställa ultraren luft i patientrummen. Min förhoppning är att man även inom den svenska sjukvården i större utsträckning än idag får upp ögonen för hur viktig roll luftreningen kan ha när det gäller att minska risken för smittspridning av virus och infektioner, säger Peter Christiansen som är försäljningsdirektör för affärsområdet Sjukvård & Laboratorier hos Genano.


 Dela     Tillbaka  

Nya kemiska föreningar i inomhusluften

2022-08-10

Utvecklingen av nya byggmaterial har lett till att helt nya kemiska föreningar idag finns i inomhusluften.


  Ventilation Utbildning & FoU

Hur kan luftkvalitet mätas och vilka gränsvärden bör finnas

2022-06-22

Hur kan luftkvalitet mätas och vilka gränsvärden bör finnas för inomhusluften? Kvaliteten hos inomhusluften kan studeras ingående genom att mäta förekomsten av VOC och VVOC.


  Ventilation Utbildning & FoU

Forskare medverkar i Genanos artikelserie om gränsvärden

2022-05-09

Forskare medverkar när Genano Oy startar artikelserie om luftkvalitet och behovet av gränsvärden.


  Ventilation Utbildning & FoU

Genano delar ut ”Genano Clean Air Award” våren 2023

2022-04-29

Genano Oy har tagit beslut om att under 2022 instifta utmärkelsen Genano Clean Air Award. Första gången priset delas ut blir i april 2023. I några länder sker det i samband med att Genano arrangerar ”Luftkvalitetsdagen”.


  Ventilation

Luftrening skyddar personal och forskningsresultat på NEST

2022-02-28

NEST, National Enterprise for nanoScience and nanoTechnology, i Pisa (Italien) är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningscenter. För att skydda både personal och forskningsresultat har nyligen ett antal luftrenare från Genano installerats.


  Ventilation Referensprojekt

Genano AB har certifierats för ISO 9001 och 14001

2022-01-24

Den 23 december blev det klart att Genano AB certifierats i enlighet med både ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 för företagets kvalitets- och miljöarbete. Certifieringsorgan har varit A3Cert.


  Ventilation

Man måste mäta för att veta!

2021-12-17

”Jag tycker det känns ganska bra. Vår inomhusluft är nog ok!” Vi tillbringar upp till 90 % av vår tid inomhus. Vi andas upp till cirka 15 000 liter luft under en dag. Ändå är det förvånansvärt ofta som man bedömer luftkvalitet på ren känsla.


  Ventilation

Luftkvalitet århundradets hälsoutmaning

2021-12-10

Hotet från luftföroreningar och Covid för upp frågan om luftkvalitet inomhus överst på listan över utmaningar inom hälsa. En stor del av våra liv tillbringas inomhus och det är dags att lyfta frågan om luftkvalitet till ledningsnivå.


  Ventilation

Luftrening halverade sjukfrånvaron

2021-12-03

”Inomhusluften är ett arbetsgivaransvar som måste tas på allvar – Ren Luft är en rättighet!”. Citatet är från en artikel för ett par år sedan och det är mer aktuellt idag än någonsin tidigare.


  Ventilation