Digital teknikutbildning med FEDS som problemlösare

2022-11-25 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Tomas Fagergren (Brandskyddslaget), Lars Jensen (Lunds universitet) samt Björn Broberg (QREO AB), har utvecklat datorprogrammet FEDS.

Innehåll
• Historik
• Boverkets Byggregler BBR 29 samt BBRAD3. Med avseende på skydd av brandspridning mellan byggnadens brandceller.
• Tillämning av datorprogrammet FEDS för beräkningar av brandisolering för:
- Fläktar i drift med utvändig eller invändig brand.
- Avskiljande spjäll, med och utan läckage.
• Med följande detaljer:
- Ytans utvändiga emissivitet, varierar med isolerprodukt och ytbeklädnad.
- Flöde och flödesriktning.
- Avgreningar.
- Donplacering.
- Andra temperaturer än ”standardbranden” exempelvis för en sprinklad brand.
- Erforderligt skyddsavstånd från en oisolerad kanal eller från en isolerad kanal med en högre        yttemperatur än vad som innefattas av (I). Denna högre yttemperatur beroende på en mindre isolertjocklek och/eller ytans emissivitet.

Målgrupp
VVS-konsulter och brandskyddskonsulter.

Övrig information
I avgiften ingår fritt prova på FEDS datorprogram i tre månader.

Ledare: Tomas Fagergren, Brandskyddslaget
Datum: 1 december
Tid: Kl. 09.00 – 12.00

https://slussen.azureedge.net/image/955/Anmal.png


 Dela     Tillbaka  

Hur ser framtidens energideklarationer ut?

2023-02-07

EU har ett antal projekt som handlar om utvecklingen av dagens energideklarationer. Ska dessa harmoniseras inom EU? I så fall på vilket sätt? Hur kan de förbättras för att ge exempelvis ökat värde och användarvänlighet?


  Ventilation Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU Projekterings- & förvaltningsprogram

Så energisparades på Fatburen

2023-01-26

I kvarteret Fatburen  i Stockholm har energianvändningen kraftigt minskats.


  Allmän Energieffektivisering Referensprojekt

Film om World of Volvo

2023-01-25

Nu finns en film om byggandet av World of Volvo på EMTF:s youtubekanal.


  Allmän

Föredrag om spiskåpor

2022-12-20

Nya moderna flerbostadshus kan vara så lufttäta att det uppstår mycket besvärande undertryck i samband med forcering av spiskåpeflödet. Vid ett föredrag i EMTF presenteras en undersökning om spiskåpefrågor.


  Ventilation Utbildning & FoU

Så blir Godisfabriken till i Gävle

2022-12-14

I Gävle kan man snart promenera eller bo på Pastillplatsen, Karamellgatan, Kolabågen och Ahlgrens torg.


  Allmän Referensprojekt

Föredrag i Stockholm om Imkanal 2022

2022-12-07

Lyssna på ett föredrag om Imkanal 2022 som är en uppdatering och komplettering av Imkanal 2012 utifrån gjorda erfarenheter.


  Ventilation Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Film om Konsultdagarna

2022-12-06

Nu finns en film om Konsultdagarna Bygg och Fastighet - arrangerat av SBR och EMTF - är ett event för konsulter men också för beställare och entreprenörer inom bygg och fastighet.


  Allmän

Solel och solvärme - När väljer man vad?

2022-11-29

Teknik, systeminteraktion och ekonomi Vi glada att kunna erbjuda denna digitala halvdagsutbildning med en av Sveriges främsta auktoriteter i ämnet, Lars Andrén, DrivKraft Andrén AB.


  Värme El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Föredrag i Stockholm om Imkanal 2022

2022-11-26

Välkommen till ett föredrag om Imkanal 2022.


  Ventilation