Utvecklingscentrum för Vatten, UCV


Typ: Utbildningsorg
Arbetsområde:   Avloppscisterner
Avloppsrensningsmaskiner
Bevattningsarmatur
Brandpostbetäckningar
Brunnsbetäckningar
Cisterner
Dagvattenbrunnar
Diskbänkar och disklådor
Dricksfontäner
Dricksvattenrenare
Dräneringsbrunnar, anslutningar
Fettavskiljare
Föredragshållare
Golvbrunnar
Kalkylprogram, dimensioneringar sanitet
Kursgivare
Laboratoriearmatur
Laboratorieutrustning
Litteratur
Markavloppsbrunnar
Miljötoaletter
Mässor
Nivåmätare, överfyllnadsskydd
Oljeavskiljare
Portaler
Pumpar, kompressorer, rör och ventiler
Sanitet
Separationstoaletter
Sjukhustvättställ
Sjukhusutrustning
Slamavskiljare
Snålspolande munstycke/Sparlator
Spygatt
Storköks VA
Städställ
Säljorganisationer
Torkskåp/torkrum
Tvättbänkar
Tvättrännor
Tvättställ av gjutmarmor
Tvättställ av marmor, sten
Tvättställ av porslin
Tvättställ av rostfrittstål
Tvättställ, emaljerade
Urinaler
Utrustning för vattenrening
Utslagstrattar
Va-blandare
Vakuumventiler/återsugningsskydd
Vatten & avlopp
Vattenlås
Vattenmätare
WC-stolar
WC-stolar för handikappade
WC-stosar

Vad är Vattencentrum Roslagen?

Vattencentrum är den fysiska platsen där verksamheter kopplade till vatten verkar.

Det är här det finns utbildningar, event och VA-rådgivning. Du hittar även vårt associerade företag Vatteninfo och deras utställning Vattenexpo här i huset. Idag verkar 27 företag och vi välkomnar alla aktörer från näringslivet, samhället och akademin.

Vattenexpo - utställningen

Vattenexpo är en plats för möten och utställningar om vatten och avlopp för det enskilda hushåller i känsliga vattenmiljöer.

De har en permanent utställning inomhus och utomhus med all tänkbar VA-utrustning anpassad för de som bor, vistas eller arbetar i glesbygd och skärgårdsmiljö; exempelvis olika enskilda toalettlösningar, avkalknings- och vattenbesparingssystem, infiltrationsanläggningar, teknik för utnyttjande av regnvatten, samt system för att göra dricksvatten av Östersjövatten, även bra lösningar för båtlivet. Vattenexpo blir även en fysisk plats där kunder, tillverkare, säljare och miljöhandläggare kan träffas och diskutera fram lösningar inom småskalig VA. Som konsument kommer du här kunna se och jämföra olika utrustningar i faktisk drift. Dessutom ska demoanläggningen användas vid utbildning av entreprenörer och servicetekniker.