Utbildningsorg

Utvecklingscentrum för Vatten, UCV

Telefon: 070-413 94 26
Adress: Adress: Kaserngatan 11, 761 46 Norrtälje
Arbetsområde:  

Vad är Vattencentrum Roslagen?

Vattencentrum är den fysiska platsen där verksamheter kopplade till vatten verkar.

Det är här det finns utbildningar, event och VA-rådgivning. Du hittar även vårt associerade företag Vatteninfo och deras utställning Vattenexpo här i huset. Idag verkar 27 företag och vi välkomnar alla aktörer från näringslivet, samhället och akademin.

Vattenexpo - utställningen

Vattenexpo är en plats för möten och utställningar om vatten och avlopp för det enskilda hushåller i känsliga vattenmiljöer.

De har en permanent utställning inomhus och utomhus med all tänkbar VA-utrustning anpassad för de som bor, vistas eller arbetar i glesbygd och skärgårdsmiljö; exempelvis olika enskilda toalettlösningar, avkalknings- och vattenbesparingssystem, infiltrationsanläggningar, teknik för utnyttjande av regnvatten, samt system för att göra dricksvatten av Östersjövatten, även bra lösningar för båtlivet. Vattenexpo blir även en fysisk plats där kunder, tillverkare, säljare och miljöhandläggare kan träffas och diskutera fram lösningar inom småskalig VA. Som konsument kommer du här kunna se och jämföra olika utrustningar i faktisk drift. Dessutom ska demoanläggningen användas vid utbildning av entreprenörer och servicetekniker.×