Fabrikant

Green & Cool AB

Telefon: 0920-245450
Adress: Postadress: Z.I Les Paldes - B.P 1152, 137 87 Aubagne Cedex
Org. nr.   556205 8627
Arbetsområde:  

Green & Cool är världsledande leverantör av transkritiska kylsystem som använder miljövänlig koldioxid (CO2) som köldmedium. Green & Cools anläggningar har en unik miljöprestanda, överlägsen totalekonomi och hög tillförlitlighet, samtidigt som de är mycket användarvänliga. Tack vare Green & Cools utvecklingsarbete är koldioxidkyla numera ett kommersiellt attraktivt alternativ.×