KB – Klimatbyrån AB – Malmö


Typ: Fabrikant
Typ: Återförsäljare
Arbetsområde:   Deplacerande don
Donvalsprogram
Drift- och underhållsinstruktioner
Entreprenad/ installation
Fasadapparater
Frånluftdon
Galler
Inneklimat/ventilation
Installation av ventilationssystem
Installationssamordning
Kanalljuddämpare
Kylbafflar
Laboratorieventilation
Ljudberäkning
Luftflödesmätare/vindmätare
Projektering
Projektledning/projektadministration
Renrumsventilation
Rumsreglerutrustning
Service/renovering av inneklimat och ventilationssystem
Spjäll
Styr-reglerteknik
Takdon
Teknisk service
Tilluftdon
VAV-don
VAV-spjäll
Ventilation
Ventilationssystem
Överluftdon
Övriga Produkter

"KB" –  Klimatbyrån AB är en fullsortimentsleverantör av luftburna och vattenburna inneklimatlösningar med ett starkt fokus på behovsstyrning. Med egen tillverkning inom EU har vi levererat utrustning för ventilation i Sverige sedan 1977.

Vi erbjuder ett komplett sortiment inom inneklimat i form av både luftburen och vattenburen behovsstyrd ventilation (VAV/DCV), traditionella CAV-produkter som luftdon och kanalprodukter, t ex spjäll, mätenheter, ljuddämpare samt ett komplett befuktarsortiment från italienska CAREL men även reservdelar och tillbehör till Steamatic ångbefuktare.

Via vårt danska dotterbolag Netavent erbjuder vi även lösningar för skyddsventilation för labb och sjukvård. Den svenska delen av Netavent ingår numera i Klimatbyrån AB som en projekt- och serviceavdelning med ett komplett tjänsteutbud med bl a projektledning och driftssättning.

Huvudkontor med utveckling, försäljning, administration och lager ligger i Malmö. Säljkontor finns i Helsingborg, Göteborg, Uppsala, Stockholm och Köpenhamn. Göteborg och Helsingborg har även hämtlager.

Läs mer om vårt sortiment på www.klimatbyran.se