Dåligt inomhusklimat hänger ofta ihop med torr luft

2019-02-14 Condair AB

https://slussen.azureedge.net/image/170972/befugning_evaporativ_køling_wide_header.jpg

Men om luften och inomhusklimatet inte får bli för fuktigt, handlar det inte bara om att hålla luften så torr som möjligt. Det är i stället viktigt att ta en närmare titt på luftfuktigheten, som mer exakt kan säga något om ditt inomhusklimattillstånd. Luftfuktigheten kan berätta om inomhusklimatet befinner sig inom den rekommenderade nivån och utifrån det är det möjligt att avgöra huruvida man har ett bra eller dåligt inomhusklimat.

Danska Sundhedsstyrelsen rekommenderar i en rapport från 2013, gällande inomhusklimat, att den relativa luftfuktigheten undersöks för att klarlägga om den är för hög eller för låg.

Den rekommenderade luftfuktigheten för ett sunt inomhusklimat

I arbetsmiljöer rekommenderas att den relativa luftfuktigheten befinner sig mellan 40 % RH och 55 % RH. På den nivån skapar man de bästa förutsättningarna för ett sunt och optimalt inomhusklimat som inte är skadligt för de personer som uppehåller sig i den aktuella lokalen.

WHO (World Health Organization) rekommenderar utifrån ett hälsoperspektiv, att luftfuktigheten inte är högre än 60 % eller lägre än 30 %.

Luften är för torr under nästan halva arbetstiden

Under vintern innehåller luften inte så mycket ånga som under sommarmånaderna, varför problem med torr luft ofta förekommer under vinterhalvåret. Under vintermånaderna mister man dessutom cirka 20 till 25 procent extra vätska genom hud och vid andning.

Då vi uppehåller oss på vår arbetsplats många timmar varje dag, omkring 1 650 timmar årligen, är det viktigt att arbetsmiljön inte skadar vår hälsa. Det visar sig dock att luften är för torr under mer än halva vår arbetstid. Under dessa timmar är det därför nödvändigt att fukta luften för att öka luftfuktigheten. I motsats är luftfuktigheten för hög under långt färre arbetstimmar, och här bör du avfukta för att skapa en korrekt luftfuktighet. Särskilt kontors- och produktionsmiljöer upplever problem med för torr luft, beroende på ventilation, uppvärmning, belysning eller värmeavgivning från processutrustning.

Symtom på för torr luft

Som en konsekvens av för torr luft upplever många att de får torra, irriterade och kliande ögon. Torr hals, hes röst och hosta är också symtom på luft som är för torr, och huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter kan förekomma. En för låg luftfuktighet kan dessutom medföra statisk elektricitet och damm, och luftburna virus har på denna nivå bättre levnadsförutsättningar. Det medför därför större smittorisk.

Är du intresserad av att vår sjuksköterska genomför en kostnadsfri kontroll av ditt inomhusklimat kan du anmäla dig här.


 Dela     Tillbaka  

Har du problem med statisk elektricitet i din produktion?

2019-10-15

Statisk elektricitet är ett stort problem i produktionsmiljöer.


  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering

Influensasäsongen närmar sig. Är ditt företag klart?

2019-10-08

Luftfuktighet spelar en viktig roll när det gäller anställdas hälsa och produktivitet. Det påverkar inomhusklimatet och människors hälsa mer än de flesta inser.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet El

Energibesparingar. Minskade kylkostnader. Minimalt underhåll

2019-10-02

Låter det som fördelar du kanske vill få på din arbetsplats? Titta närmare på konceptet evaporativ kyla.


  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering

Condair lanserar produktväljare

2019-07-03

Produktväljaren väljer de produkter i vårt sortiment som passar ditt projekt.


  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Är det dags att byta ut min MK5 ångbefuktare?

2019-06-20

Få svar på det och mer från Conny Andersson, Teknisk Försäljning och Service, Condair AB.


  Ventilation Kyla El Produktnytt & kataloger

Känner du Johan och Conny?

2019-05-10

Bred erfarenhet från befuktningsbranschen.


  Ventilation Kyla

Gratis IX diagram

2019-03-21

Ladda ner våra gratis IX diagram.


  Ventilation Kyla El

Det goda inomhusklimatet på kontoret

2019-03-14

Olägenheter med torra slemhinnor, statisk elektricitet och torra ögon hör till det förflutna.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet El Energieffektivisering Arbetsmarknad

Var tredje har symtom på dåligt inomhusklimat

2019-03-07

En stor europeisk undersökning har visat att 25 - 35 % av alla kontorsmedarbetare har problem med torra, irriterade och svidande ögon.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet El Energieffektivisering Arbetsmarknad

Luftbefuktning kan sänka sjukfrånvaron och öka produktivitet

2019-02-28

Kvaliteten på inomhusklimatet kan ha stor betydelse för ditt företags framgång och effektivitet.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet El Energieffektivisering Arbetsmarknad