Värt att veta om legionärssjuka och befuktningsanläggningar

2019-02-21 Condair AB

https://slussen.azureedge.net/image/170972/Legionella_wide_header.jpg

Vad är legionärssjuka?

Legionärssjuka är en lunginflammation som hänförs till en viss grupp bakterier, så kallade Legionella. Legionella pneumophila växer i vatten som har temperaturer mellan 20 och 45 grader celsius.

Den farliga legionärssjukan förekommer oftast om det atomiserade vattnet som används i luftbefuktningssystemen innehåller för många bakterier. Dessa bakterier kommer ut i luften vi andas och får ner i lungorna, där man inte har samma motståndskraft som i magsäcken. Lungvävnaden är däremot en bra plats för bakterierna att uppehålla sig på, då de där har möjlighet att föröka sig snabbt på grund av tillgången på syre och näring.

Det är därför särskilt viktigt att det vatten som används till anläggningarna inte innehåller för många bakterier och är av dricksvattenkvalitet. Om det inte är möjligt att försörja befuktningssystemet med vatten av denna kvalitet, ska vattnet filtreras och anläggningen ska rengöras och desinficeras.

Företaget ansvarar själva för att leverera och säkra rent vatten som inte är hälsofarligt för de personer som uppehåller sig i de befuktade lokalerna.

Så kan du själv bidra till att hålla vattnet rent

Det finns flera olika orsaker till att antalet bakterier i vattnet stiger. Det kan bland annat bero på stillastående vatten i en tank, i rörledningar, filter eller vattenbehandlingsanläggningar. Om befuktningsanläggningen till exempel stått stilla i mer än 48 timmar, är det en god idé att desinficera den innan den startas igen. Andra parametrar som temperaturförhållanden, förbrukningsmaterial, komponenter som ej är original och olika service- och underhållsförhållanden kan också påverka tillväxten av bakterier.

Nedan hittar du sex specifika råd för rent vatten och god hygien:

1.       Skaffa ett serviceavtal som är anpassat för ditt företag. 

2.       Stoppa anläggningen om det konstateras dricksvattenföroreringar i ditt område. 

3.       Stoppa anläggningen om det förekommer fel eller läckage i anläggningen. 

4.       Undvik att täppa till munstycken eller moduler såvida det finns läckage eller fel. 

5.       Inför procedurer för kontroll av UV-anläggningen, rengöring av tank, filterbyte etc. 

6.       Gör uppföljande mätningar på företaget. 

Condair garanterar god hygien och rent vatten

Som nämnts är det mycket viktigt att vattnet för atomisering är både rent och fritt från bakterier.   Hos Condair A/S är vi ISO 22000/HACCP-certifierade, vilket betyder att vi följer de strängaste kraven vad gäller produktion, montering och service av luftfuktningsanläggningen. Den erkända BactiQuant-metoden används för att mäta aktiviteten av bakterier i vattnet. Denna metod använder våra specialutbildade tekniker fler än 3 000 gånger om året och kan på mindre än 30 minuter avläsa den bakteriologiska kvaliteten på vattnet.

I samband med atomisering av vatten är det nödvändigt med en rad hygieniska förhållningsregler, så att vattnet som används för atomisering är rent och bakteriefritt. Samtidigt är det viktigt att det inte kan uppstå några hälsorisker för de människor som uppehåller sig i lokalen.

Det betyder att du som kund och användare är garanterad en säkerhet för att det vatten som atomiseras från luftbefuktningsanläggningen alltid är hundra procent rent och inte hälsofarligt.

Även om befuktningsanläggningen utgör en liten andel saker som kan förorsaka legionärssjuka är det viktigt att de företag som använder luftfuktare har kontroll på hygienen eller arbetar tillsammans med en tillverkare som kan säkra rent vatten. Det är alltid en bra idé att rådgöra med professionella leverantörer och tillverkare, då luftfuktare är komplicerade apparater som kräver noggrann service och underhåll.

Vill du få rådgivning av våra specialister på området kan du kontakta oss här.


 Dela     Tillbaka  

Har du problem med statisk elektricitet i din produktion?

2019-10-15

Statisk elektricitet är ett stort problem i produktionsmiljöer.


  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering

Influensasäsongen närmar sig. Är ditt företag klart?

2019-10-08

Luftfuktighet spelar en viktig roll när det gäller anställdas hälsa och produktivitet. Det påverkar inomhusklimatet och människors hälsa mer än de flesta inser.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet El

Energibesparingar. Minskade kylkostnader. Minimalt underhåll

2019-10-02

Låter det som fördelar du kanske vill få på din arbetsplats? Titta närmare på konceptet evaporativ kyla.


  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering

Condair lanserar produktväljare

2019-07-03

Produktväljaren väljer de produkter i vårt sortiment som passar ditt projekt.


  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Är det dags att byta ut min MK5 ångbefuktare?

2019-06-20

Få svar på det och mer från Conny Andersson, Teknisk Försäljning och Service, Condair AB.


  Ventilation Kyla El Produktnytt & kataloger

Känner du Johan och Conny?

2019-05-10

Bred erfarenhet från befuktningsbranschen.


  Ventilation Kyla

Gratis IX diagram

2019-03-21

Ladda ner våra gratis IX diagram.


  Ventilation Kyla El

Det goda inomhusklimatet på kontoret

2019-03-14

Olägenheter med torra slemhinnor, statisk elektricitet och torra ögon hör till det förflutna.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet El Energieffektivisering Arbetsmarknad

Var tredje har symtom på dåligt inomhusklimat

2019-03-07

En stor europeisk undersökning har visat att 25 - 35 % av alla kontorsmedarbetare har problem med torra, irriterade och svidande ögon.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet El Energieffektivisering Arbetsmarknad

Luftbefuktning kan sänka sjukfrånvaron och öka produktivitet

2019-02-28

Kvaliteten på inomhusklimatet kan ha stor betydelse för ditt företags framgång och effektivitet.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet El Energieffektivisering Arbetsmarknad