Seminarium i Linköping om energieffektivisering

2019-05-07 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Seminarium i Linköping om energieffektivisering och energikartläggning av äldre hus

 

Kostnadsoptimal drift av fjärrvärmenät med förbikoppling av pumpkällare, konsekvensanalys av nya NNE-krav för småhus och kartläggning av flerbostadshus byggda 1945 eller tidigare

Dessa och andra frågor behandlas vid ett eftermiddagsseminarium arrangerat av Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling/Energisystem vid Linköpings universitet och Energi & Miljötekniska Föreningen. Vid seminariet kommer ett antal presentationer - att framföras av sistaårsstudenter vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling /Energisystem av sina examensarbeten.

Datum och tid 28 maj kl 15.00-17.00 med avbrott för kaffe

Plats. ACAS. Hus A, Campus Valla, Linköpings universitet

Kostnad: 100 kr för medlemmar i Energi och Miljötekniska Föreningen, 150 för

Anmälan på https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/seminarium-i-linkoping-om-energieffektivisering-och-energikartlaggning-av-aldre-hus

 

 


 Dela     Tillbaka  

Studiebesök på Alabastern i Växjö

2019-10-14

Välkommen till ett studiebesök på kvarteret Alabastern i Växjö som genomgått en stor renovering. Renoveringen ingår i EU-projektet READY.


  Allmän

Tekniklunch i Karlstad om vädrets påverkan

2019-10-02

Välkommen till en lunchträff där SMHI berättar om vädrets koppling till energianvändning och normalårskorrigering av värme och kyla arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Karlstad.


  Värme Kyla

Tekniklunch i Göteborg om vattenkvalitet

2019-09-27

Energi- och Miljötekniska Föreningen i Göteborg inbjuder till tekniklunch om vattenkvalitet i värme och kylsystem - för dig som arbetar med värme- och kylsystem.


  Allmän

Tekniklunch i Karlstad om vattenkvalitet

2019-09-27

Energi- och Miljötekniska Föreningen i Karlstad inbjuder till tekniklunch om vattenkvalitet i värme och kylsystem - för dig som arbetar med värme- och kylsystem.


  Värme Kyla

EMTF-lunch i Östersund om golvvärme

2019-09-27

Välkommen till en lunchträff i Östersund om självreglerande golvvärme.


  Värme

Tekniklunch i Örnsköldsvik om teknisk isolering

2019-09-17

Välkommen till en tekniklunch i Örnsköldsvik om teknisk isolering.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet Isolering

Tekniklunch i Luleå om energilagring

2019-09-10

Välkommen till en lunchföreläsning i Luleå om ASES – ”Active Solar Energy Storage” som är ett energisystem som tillvaratar, säsongslagrar solvärme i ett värmelager under huset.


  Allmän

Lunch i Eskilstuna om vattenkvalitet i värme- och kylsystem

2019-09-03

Energi- och Miljötekniska Föreningen i Eskilstuna inbjuder till tekniklunch om vattenkvalitet i värme- och kylsystem.


  Värme Kyla

Tekniklunch i Nyköping om vattenkvalitet i värme- och kylsys

2019-09-02

Energi- och Miljötekniska Föreningen i Nyköping inbjuder till tekniklunch om vattenkvalitet i värme och kylsystem.


  Värme Kyla

Frukost om LOU i byggsektorn

2019-08-30

Välkommen till ett frukostmöte med information om offentlig upphandling för beställare, konsulter och entreprenörer.


  Allmän