Ett levande labb för fastighetsteknik

2019-09-06 Slussen Building Services

 

https://slussen.azureedge.net/image/353/jonas5.JPG
Jonas Anund Vogel, föreståndare för KTH-Live-In Lab, visar schemat för delar av styrutrustningen. Foto: Ulrik Hammarsträng

Slussen.biz har besökt KTH-Live-In Lab som är just vad det låter som, ett labb där människor bor. 

Vi träffar föreståndaren, Jonas Anund Vogel, på kontoret intill de fyra lägenheterna som utgör kärnan av KTH-Live-In Lab som är lokaliserat på KTH:s Campus på Östermalm i Stockholm. 
- Huvudlabbet, som kallas Testbed KTH, består av fyra lägenheter om 22 m2 vardera, ett projektkontor samt väl tilltagna installationsytor om 150 m2. Allt i lägenheterna är flexibelt vad det gäller geometri och installationer så det går enkelt att bygga om och vi är bygglovsbefriade i alla fall fram till 2026. I lägenheterna bor studenter så vi kan göra tester “live”. Till exempel har vi nyss bytt till ett nytt sorts filter i spiskåpan så jag har bett dem steka på rejält så att vi kan få en bild av spridningen av stekoset. Utöver Testbed KTH finns, inom ramen för KTH-Live-In Lab, ytterligare tre testbäddar. Testbed Einar Mattsson med 305 studentlägenheter med tillhörande utrymmen på KTH Campus. Testbed AH är ett nytt undervisningshus på KTH Campus som är i drift och genererar mängder med data som kan användas i KTH-Live-In Lab. Till sist har vi Testbed NCH som främst består av hotellrum på Hotell Hobo i centrala Stockholm. Där finns också möjlighet att få tillgång till restaurang- och konferensanläggning. Ofta testar vi lösningar i Testbed KTH och sedan i lite större skala på någon av de andra. 

Jonas Anund Vogel berättar att upprinnelsen till KTH-Live-In Lab var att han funderat kring att det inte fanns någon naturlig brygga mellan akademi och industri. 
- 2013 gick jag till Einar Mattsson med idén om ett labb där man kunde bedriva uppdragsforskning med målet att konkurrenskraftiga och hållbara produkter och tjänster snabbare når ut till marknaden och KTH-Live-In Lab  etablerades 2016-2017. Idag är vi en centrumbildning med parterna KTH, Einar Mattsson och Akademiska hus och den initiala finansieringen kom från Einar Mattsson och VINNOVA. 

Förutom företagen som testar sina produkter finns samarbete med flera andra aktörer. 
- Vi samarbetar naturligtvis med KTH, men även med till exempel Karolinska Institutet inom allergiforskning och forskare på Stockholms universitet om etik kring insamling av data och GDPR. Vi samarbetar också med HSB Living Lab som finns på Chalmers i Göteborg och tillsammans med Akademiska hus tittar vi på olika typer av kollektivboende. Därför kommer vi inom kort bygga om så de fyra lägenheterna får en gemensamhetsyta. Totalt är 64 partner involverade på olika nivå i KTH-Live-In Lab idag.  Det handlar om att projekt som skulle kunna leda till positiv samhällsförändring kommuniceras till rätt beslutfatttare. Fördelen för de deltagande företagen är att de så att säga får en forskare på köpet och kan få sina produkter verifierade.  

https://slussen.azureedge.net/image/353/inst.JPG
Många produkter får plats i det väl tilltagna installationsutrymmet. Foto: Ulrik Hammarsträng

Jonas Anund Vogel tar oss med ned till installationsutrymmet i källaren som är väl tilltaget.
- Idag finns 18 pågående projekt och ytterligare 13 är godkända och väntar på finansiering. Alla testbäddar har olika styrsystem mellan vilka vi överför krypterad data och på så sätt kan koppla ihop olika byggnader. Det är en försmak av den smarta staden där tekniken egentligen redan finns, men organisationen inte riktigt är i hamn ännu.  Det pågår bland annat också projekt med avloppsvärmeväxling och gråvattenhantering. Det sistnämnda har koppling till säkerställande av vattentillgång. Testbed KTH och Testbed EM värms med värmepumpar från 12 borrhål på totalt 3600 meter. El hämtas från solceller vilket gör att byggnaderna når plusenergihusnivå då vi säljer överskottet på sommaren. Ännu finns ingen kyla installerad, men det är på gång. Förra året var det väldigt, väldigt varmt i lägenheterna, men som tur var bodde ingen där då.   

https://slussen.azureedge.net/image/353/student.JPG
En av de boende i labblägenheterna, Coretin Chauvin-Hameau från Frankrike, framför spiskåpan där olika filterlösningar testas. Foto: Ulrik Hammarsträng

Vi får också en pratstund med en av studenterna, Coretin Chauvin-Hameau från Frankrike, som bor i en av de fyra lägenheterna. Han bjuder in oss i sin lägenhet som är ljus, har högt till tak och stora fönster. Han förklarar att han inte har något emot att vara del i olika experiment. 
- Jag har bott här i cirka en vecka nu och jag tycker det känns bra. Att de kommer bygga om och göra gemensamhetsutrymmen var jag informerad om innan och det har jag inget emot. Det kan ju bli kul med ett gemensamt utrymme. 

Avslutningsvis ursäktar sig Jonas Anund Vogel och berättar att  han måste iväg och hålla anställningsintervjuer. 
- Det här var ju egentligen bara ett sidooprojekt  för mig i början, men det har blivit allt större intresse och nu ska vi anställa en projektledare så att jag kan ägna mer tid åt min doktorsavhandling som bland annat tar upp hinder för att implementera ny teknik på marknaden.

Text och bild: Ulrik Hammarsträng


 Dela     Tillbaka  

Vattenkrig i Åre

2020-07-08

En boende i Åre kommun är mycket kritisk till hur kommunen beräknar vattenförbrukningen. I Åre använder man schablonberäkning istället för som i många andra kommuner digitala vattenmätare, rapporterar jamtlandstidning.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Möjlighet att söka pengar till cybersäkerhet

2020-07-07

Nu finns det möjlighet för företag inom energisektorn att söka pengar för cybersäkerhetsanpassningar, genom CEF Fonden 2020.


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Trevlig sommar från Slussen.biz!

2020-07-06

Slussen.biz nyhetsbrev och Rekryteringskanalen tar en sommarpaus och återkommer 10 augusti. Vårt kontor håller stängt från 13 juli till 10 augusti, men sajten med alla nyheter är naturligtvis tillgänglig som vanligt.


  Allmän

Energiklassning av byggbodar

2020-07-03

SBUF, Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen har beviljat finansiering till projektet ”Energiklassning av byggbodar”.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Finns det en VA-skuld?

2020-07-03

Är VA-skulden en sanning eller myt och hur ska hela Sveriges dricksvatten säkras? Det var temat för ett webbinarium som arrangerades av VA-fakta.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Boverket ska utvärdera stöd

2020-07-02

Boverket ska utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering av hyresbostäder.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Följ bygget av avloppstunneln i Stockholm

2020-07-02

Klicka vidare och se filmen om tunnelbygget för Stockholms framtida avloppsrening.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Ett nedslag i Elmiadalen

2020-07-01

Slussen.biz tog chansen att ta del av inslaget Kommer Energibolagen ta över ansvaret för "teknisk förvaltning" som tidigare låg hos bostadsföretag? på den digitala arenan Elmiadalen med Elmiamässan i Jönköping som bas.


  Värme Kyla El Energieffektivisering

Remiss om ändring av regler för energideklarationer

2020-06-30

Boverket föreslår ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader.


  Värme Energieffektivisering

Simulerade effekter av trög avvattning

2020-06-30

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Simulerade effekter av trög avvattning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

×