Stort utställarintresse inför Nordbyggs comeback 2022

2021-05-27

Vaccineringstakten ökar i Sverige och det råder inget tvivel om att Nordbygg kommer att bli av nästa år, menar Peter Söderberg, projektledare för Nordbygg. Redan nu är 80 procent av monterytan bokad, vilket innebär att drygt 600 företag bokat plats.


  Allmän

Byggforskare vill nå branschen via Nordbygg Talks

2021-04-12

Nationellt Renoveringscentrum förmedlar det senaste inom renoveringsforskning i ett omfattande program under Renoveringsdagen den 20 april på Nordbygg Talks.


  Allmän

Nordbygg laddar för återkomsten

2021-03-30

Pandemin till trots pågår planeringen för fullt av Nordens största branschmässa för byggsektorn, Nordbygg. Intresset från utställarna är stort och alla ser fram emot att åter igen kunna träffas, prata om produkter, lösningar, nyheter och affärer.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Nordbygg

Resurseffektivt och hållbart byggande på Nordbygg Talks

2021-03-24

Nordbygg Talks är ett nytt digitalt forum som arrangeras 20–23 april 2021 av Nordbygg med partners.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Nordbygg

Snacka mer kundnytta och mindre teknik

2020-02-24

Tekniska installationer utgör en allt större del av en fastighets värde, eller kostnad. På Nordbygg kan de senaste och mest avancerade produkterna och lösningarna inom ventilationsområdet betraktas och diskuteras.


  Ventilation Nordbygg

SISAB gör Nordbyggpremiär

2020-02-10

SISAB som förvaltar Stockholms skolor är en av landets största fastighetsförvaltare. De är idoga Nordbyggbesökare och i år tar man ännu ett steg och ställer ut i egen stor monter, arrangerar en marknadsdag och deltar med talare på flera scener.


  Ventilation Nordbygg

Svensk Ventilation satsar på inneklimatarena till Nordbygg

2019-12-17

Bra ventilationslösningar är viktigt för att vi ska må bättre när vi vistas inomhus. På Nordbygg 2020 vill Svensk Ventilation tillsammans med sina medlemsföretag erbjuda besökarna kunskap om hälsosamma och smarta inneklimatslösningar.


  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Nordbygg

Välkommen till Fastighetsfokus VVS

2019-11-04

Träffa experter och ledande företag i branschen. Du får insikter som leder till ett hållbart byggande i beslutsprocessen – för konsulten, entreprenören,förvaltaren och materialleverantören.


  Allmän

Ny internationell VA-mässa 2021

2019-07-08

I september 2021 lanserar Stockholmsmässan den nya VA-mässan Water&Wastewater. Mässan arrangeras i samarbete med VA-sektionen inom VVS-fabrikanternas råd.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Nordbygg arena för högaktuella branschfrågor

2018-03-16

Nordbygg medverkar i olika initiativ och utvecklingsprojekt. Frågor som jämställdhet, digital innovation, rekrytering och en utvecklad beställarroll kommer att märkas på Nordbygg 2018.


  Allmän Nordbygg