Fabrikant Generalagent

LK Systems AB [HK]

Telefon: 08-506 851 00
Adress: Besöksadress: Johannesfredsvägen 7
Postadress: Box 66, 161 26 BROMMA
Org. nr.   556274-2758
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Slussen Building Services

Din VVS-leverantör

Enklare, smartare och mer hållbart – på LK utgår vi alltid från att det finns ett bättre sätt att göra saker. I allt vi gör föredrar vi innovation över status quo och enkelhet över komplexitet. Med den övertygelsen utvecklar vi på LK smarta produkter och systemlösningar för värme, vatten och sanitet samt för flödeskontroll i marina installationer.

LK Systems är ledande i Norden inom lösningar för värme- och tappvattensystem. Våra system är enkla att installera och i vår prefabriceringsanläggning tillverkar vi även skräddarsydda system som ytterligare förenklar installationen. Från idé till färdig produkt, här får du de smartaste lösningarna, idag och i framtiden.