Vi är medlemsföretag till: 2 st.
Våra filialer: 4 st.
LK
Umeå
Malmö
Sundsvall
Göteborg
Vårt moderbolag: 2 st.