Organisation

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP)

Telefon: 08-512 549 50
Adress: Gustavslundsvägen 135, 6tr, 167 51 STOCKHOLM
Org. nr.  
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Svenska Kyltekniska Föreningen, KTF

Om Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Den 23 maj 2014 gick Svenska Värmepumpföreningen (SVEP) och Kyl & Värmepumpföretagen ihop och bildade en ny, större och starkare organisation.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen. Därmed stärks möjligheterna att bevaka våra medlemmars intressen. Det ger oss också bättre förutsättningar att driva frågor som är viktiga för vår bransch.

Vill du bli medlem eller informationskund hittar du mer information om detta under sidan "Bli medlem".

Vill du komma i kontakt med kansliet hittar du all information du behöver under "Kontakt".

Vår vision

En attraktiv och synlig bransch med aktiva, affärsinriktade och lönsamma företag.

Vårt uppdrag

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen ska initiera och genomföra aktiviteter som skapar lönsamhet i medlemsföretagen samt bidrar till att utveckla företagens marknad inom kyla, värme, energi och miljö.