productPicture

Modbus TCP till RTU Gateway från Metz connect


https://slussen.azureedge.net/image/11720/909516.pngModbus TCP till RTU Gateway från Metz-Connect

Detta är en produkt/funktion som kunderna efterfrågar allt mer. Den översätter från kommunikationsprotokollet Modbus TCP (Ethernet baserat protokoll) till Modbus RTU (ett seriellt kommunikationsprotokoll).

Vad använder man produkten till?
 – Kunderna kopplar upp Seriella Rumsregulatorer till närmaste PLC/DUC eller till HMI/SCADA-system. Man kan också koppla upp seriella I/O (in och utgångar) via befintligt nätverk i huset. 

Här är några av våra kunders utlåtanden kring produkten:
”Fantastiskt enkel att konfigurera och komma igång med”
”Scanningsfunktionen av noderna var till stor hjälp vid idrifttagningen”
”Möjligheten att läsa av nodernas värden via den inbyggda hemsidan var mycket smidig”

Funktioner i denna Gateway:
• Inbyggd WEB server för inställningar av IP adress och seriell kommunikation
• Scanningsfunktion för att kunna se vilka noder på seriella sidan som svarar (är rätt installerade och konfigurerade)
• Möjlighet att läsa ut värden från de seriella noderna (i testsyfte)
• 24VDC matning
• Inbyggd terminering för seriella sidan
• Skruvplint eller skruvlös plint för anslutning av matning och kommunikation

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor: https://www.mwa.se/kontakt-oss/HTML5-paneler från Saia

Sökord: Automatik mm
productPicture

Modbus TCP till RTU Gateway från Metz connect

Sökord: Automatik mm
productPicture

Restart jordfelsbrytare från Gewiss

Sökord: Automatik mm
productPicture

Saia PCD QronoX

Sökord: Automatik mm
productPicture