Representanter

Henric Fahlen

Exportsäljare

Epost: [email protected]

Kjell Hammarström

Distriktsansvarig säljare Öst/Syd

Mobil: 0705-23 31 49

Johan Högberg

Distriktsäljare Mellan/Norr

Kontor: 031-69 53 04

Mobil: 0706-98 89 03

Niclas Pettersson

Distriktsansv. Väst/Småland/Blekinge

Kontor: 031-69 53 27

Mobil: 0701-76 76 70