productPicture

MicroMax


https://slussen.azureedge.net/image/1219/micromax.jpg

Produktserien MicroMax är styrenheter för roterande värmeväxlare. Styrenheterna kombinerar små dimensioner med stor kapacitet och är mycket enkla att montera och driftsätta.

MicroMax är avsedd för rotorer med diameter upp till
1500 mm samt med en rotorhastighet på max
12 rpm. Om rotorn kräver högre rotorhastighet
bör rotordiametern minskas.

Som standard levereras styrenheten i kapslat utförande men kan på begäran levereras i kundspecifika utföranden. Samtliga styrenheter i MicroMax-serien kan ingå som komponent i något av våra populära
VVX-paket.

 MicroMax

Sökord: Värmeåtervinnare, värmeväxlare, Roterande värmeåtervinnare, Övriga värmeåtervinnare
productPicture