Sauter är en internationell koncern som utvecklar och producerar produkter och system för styr- och övervakning inom fastighets- och industriautomation.

Fr. Sauter AG är ett internationellt bolag med moderbolagets säte i Schweiz, med ny utveckling och produktion i Freiburg (Tyskland). Bolaget har varit verksam i Sverige sedan 1921. Koncernen arbetar i huvudsak inom området automation och har idag aktiviteter i ett 50 tal länder. Den ungefärlig årsomsättning uppgår till ca 431 miljoner Euro med ca. 2700 anställda i hela världen (2021 års siffror) 

https://www.sauter.se/foretag/om-oss/

Sauter i Sverige

Verksamheten i Sverige bedrivs idag av dotterbolaget Sauter Automation AB vid vårt huvudkontor i Stockholm med verksamhetsgrenarna komponent, system, laboratorium och service.

Sauter har som tidigare nämnts verkat för svensk industri sedan 1921, varför vi möjligen är det äldsta styr- och övervakningsföretaget i Sverige. Att vi skulle vara äldst ser vi som ett hederstecken, vilket möjligen också visar på vår vilja att stanna kvar på marknaden. Vår målsättning är att aktivt bidraga till ett bättre inomhusklimat i kombination med reducerade energikostnader och god luftkvalité åt alla våra kunder.

Sauter Automation AB

Krossgatan 22B
SE-162 50 Vällingby
Sweden

Tel: +46 (0)8 620 35 00
Fax: +46 (0)8 739 86 26

E-post: [email protected]

https://www.sauter.se/