productPicture

Fastighetsautomation


https://slussen.azureedge.net/image/1247/Fastighetsautomation.png

Intelligent fastighetssautomation från SAUTER

Fastighetsautomation är en viktig del av teknisk Facility Management. Den automatiska styrningen och optimeringen av en byggnad är lika mycket en
del av fastighetsautomationen som övervakning och reglering. Byggnader erbjuder utrymme för att arbeta, bo, lära sig, producera, sälja, trivas osv.
Beroende på användningen har användarna olika krav på uppvärmning, kylning, konditionerad luft och belysning. Här säkerställer intelligent byggnadsautomation från SAUTER ett optimalt inomhusklimat beroende på respektive användning. Ett bekvämt inomhusklimat innebär användarnas eller passagerarnas välbefinnande och produktivitet.

https://www.sauter.se/innovation/building-automation/