productPicture

Smarta Ställdon från SAUTER


https://slussen.azureedge.net/image/1247/Smart-Actuator-Composing-768x640_copy.jpg

SAUTER utnyttjade sin kunskap om kraven på digital design vid utvecklingen av den nya Smart Actuator. Även i planeringsfasen är det enkelt att kontrollera vilka applikationer som finns tillgängliga som standard eller kan laddas ner från molnet. Trådlös teknologi tar bort behovet av komplicerade nätverkskablar.

De fältenheter som krävs för applikationen kan anslutas direkt till ställdonet eller I/O-boxen.  Jämfört med en konventionell installation med centrala styrenheter och ventilmanövrerare minskar detta storleken och kostnaderna för skåppanelerna samtidigt som brandbelastningen sänks genom mindre ledningar. All produktinformation kan hämtas när som helst via smartphone-appen och användas för planeringen.

https://www.sauter.se/innovation/smart-actuator/