Fabrikant

Smartfront

Telefon: 016-171130
Adress: Besöksadress: Mått Johanssons väg 38, 631 07 Eskilstuna
Postadress: Box 544, 631 07 Eskilstuna
Arbetsområde:  


Smartfront förbättrar miljön

Smartfront är en unik ventilationslösning som, på ett smart och enkelt sätt, uppgraderar ventilationen på befintliga fastigheter som även har behov av tilläggsisolering. Systemet uppgraderar miljön för boende och minskar uppvärmningskostnaderna vilket minskar negativ miljöpåverkan.

Smartfront ger ökad lönsamhet
Smartfront förbättrar lönsamheten för fastighetsägare genom att återvinna luft. Smartfront kan sänka uppvärmningskostnaden med upp till 50%.

Vi ser också ökat fastighetsvärde på mellan 10-12% när en investering är genomförd.

smartfront.se

 ×