Organisation

Installatörsföretagen Service i Sverige AB [HK]

Telefon: 08-762 76 00
Adress: Besöksadress: Ringvägen 100 Hiss D, plan 7 118 60 Stockholm
Postadress: Box 17154, 104 62 Stockholm
Org. nr.   556090-8062
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Svensk Ventilation

Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar 3 600 medlemsföretag. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Det är våra medlemmar som med sina närmare 55 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar din värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagens uppdrag är att företräda medlemmarnas intressen och ständigt utveckla förutsättningarna för framgångsrikt företagande i installationsbranschen.