Fabrikant

Enjay Ab

Telefon: 040-12 33 30
Adress: Derbyvägen 20, 212 35 Malmö
Org. nr.  
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Slussen Building Services
Energieffektiviseringsföretagen, Eneff

https://slussen.azureedge.net/image/132311/1.jpgWasting energy is no longer an option

https://slussen.azureedge.net/image/132311/enjay_1.png

Enjay är ett svenskt miljöteknikföretag specialiserat på energieffektivisering. Vi utvecklar teknik som möjliggör energiåtervinning inom nya områden där detta inte görs idag och där miljön är så besvärlig så att befintlig teknik inte kan användas på ett effektivt sätt. Vår första innovation, Lepido, är världens första lönsamma återvinningssystem för restaurangventilation. Vår patenterade lösning klarar att återvinna energin i frånluften, trots extrema halter av fett och sot och utan krav på omfattande underhåll. Systemet klarar alla typer av restaurangventilation oavsett om de finns på snabbmatsrestauranger, köpcentrum, hotell eller fartyg. I genomsnitt klarar vårt system att återvinna 85.000 kWh per restaurang och år och återföra denna energi till fastigheten, energi som annars skulle ventilerats rakt ut i luften.

Vår vision är att få ett slut på detta onödiga och kostsamma slöseri av energi då den renaste och billigaste kWh är den som aldrig behöver produceras.

Signa gärna upp dig för att ta del av våra nyhetsbrev och andra spännande nyheter, eller läs mer om vår teknik på vår webbplats.