productPicture

Lepido - En vätskekopplad värmeväxlare speciellt utformad för smutsig frånluft.


https://slussen.azureedge.net/image/132311/1.jpgLepido är en extra kraftfull vätskeopplad värmeväxlare speciellt utformad för enenrgiåtervinning ur smutsig ventilationsluft från exemplevis storkök, restauranger, tvätterier eller annan processindustri.

Lepido använder sig av slingor istället för lameller.  Slingornas avstånd och uppsättning innebär att smuts och partiklar färdas genom växlaren utan att fastna. Detta medför att Lepiod kan återvinna energi utan förfiltrering eller extra underhåll. 

Lepido används idag av bland annat Chop Chop, Jureskogs, Jernhusen och Burger King, där den finns inskriven i standardritningar på alla nya sajter i skandinavien.