productPicture

ZPAZE


VoltAir® aluminiumprofiler med bruten köldbrygga som valbart utförande för alla enhetsaggregat i ZPAZE-serien. Med brutna köldbryggor minskas värmeförlusterna samtidigt som risken för oönskad kondensbildning reduceras. Detta har positiva effekter på energianvändningen vilket ger våra redan energieffektiva aggregat ännu bättre prestanda.

Läs mer på produktsidanZPAZE

Sökord: Enhetsaggregat
productPicture