Victaulic Europe


Typ: Fabrikant
Org. nr.  

Victaulic 

Since 1919, Victaulic’s solutions and drawing services have increased construction productivity and reduced risk, ensuring projects are completed safely, on time and within budget. Driven by a spirit of continuous innovation, Victaulic’s portfolio of 100,000+ products and patented technologies promote freedom of design, safe and efficient jobsites, as well as simplified inspection and maintenance for the life of any system.

As an industry leader in Virtual Design, BIM content and software solutions, and a recognized Autodesk partner, Victaulic offers project coordination, estimation, and project management, along with BIM drawing services and hands-on training for commercial, industrial and pipeline construction business professionals. Victaulic drives industry growth by enhancing routing efficiencies and delivering cost certainty throughout the project life cycle.

With more than 3,500 employees and 40 international facilities, Victaulic helps customers in over 120 countries succeed in the global construction industry. Our solutions can be found within diverse markets, from the tallest, most complex buildings to the most rugged and deep mines across the globe. Learn more about how our innovative piping products and design services can engineer confidence into your build at www.victaulic.com.

Victaulic

Victaulics lösningar och rittjänster har sedan 1919 ökat byggproduktiviteten, minskat riskerna och sett till att projekt genomförts säkert, i tid och inom budget. Victaulic drivs av ständig utveckling med en produktkatalog på över 100 000 produkter och med patenterade tekniker ger konstruktören frihet, säkra och effektiva arbetsplatser, samtidigt som inspektion och underhåll förenklas under systemens hela livslängd.

Victaulic är branschledande inom virtuell konstruktion, byggnadsinformationsmodellering och programvarulösningar, erkänd samarbetspartner till Autodesk, och erbjuder projektkoordinering, beräkningar och projektledning tillsammans med byggnadsinformationsmodellering och utbildning av specialister för kommersiella och industriella byggnader och rörledningssystem. Victaulic driver på branschtillväxten genom ökad ledningseffektivitet och att säkra leveranskostnaderna under projektets livscykel.

Med fler än 3 500 anställda och 40 anläggningar runt om i världen hjälper Victaulic kunder i fler än 120 länder att nå framgång på den globala byggmarknaden. Våra lösningar finns på olika marknader från de högsta och mest komplexa byggnader till de mest oländiga och djupaste gruvorna runt om i världen. Läs mer om hur våra nyskapande rörprodukter och konstruktionstjänster kan skapa förtroende i ditt byggprojekt på www.victaulic.com.

EUROPEAN

BELGIUM

Prijkelstraat 36
Nazareth Belgium B9810
32 9 381 15 00
+49 6151 737 79-70 (within Germany)
[email protected]
 Get Directions

UNITED KINGDOM

Units B1 & B2, Unit 14,
The Io Center, off Gunnels Wood Road
Stevenage Hertfordshire SG1 2NB
44 1438 310 690
[email protected]
 Get Directions


www.victaulic.com