productPicture

Healthbox 3.0 - behovsstyrd ventilation (ROT-koncept för bostäder)
Pris: 20000,00 kr


Healthbox är en behovsstyrd frånluftsfläkt utvecklat för bostadshus. Den innovativa behovsstyrningen gör att hälsosamt inneklimat kan säkerställas samtidigt som systemet blir väldigt energieffektivt.  Inbyggda sensorer i fläkten känner av och styr ventilationen efter fukt, lukt och koldioxidhalt. Det kan vara lukt som härstammar från blöjbyten eller kemikalier t.ex. från rengöringsmedel. Systemet känner även av fukthalten i våtutrymmen och den koldioxid vi människor avger och stegrar ventilationen för att undvika ”tung luft”. ​Så snart forureningarshalten i en "zon" i huset är under bestämda gränsvärden går ventilationen ner i viloläge för att spara energi. Att ventilationen inte går på max hela tiden medför att båda uppvärmningskostnaden och elanvändning för fläkten blir lägre. Systemet kommer med en app för att visulalisera kvaliten på inneklimatet.

Healthbox ingår i en lösning speciellt framtagen för renovering av bostäder som är både kostnadseffektiv och smidig.

Läs mer här: https://www.healthyhomes.se/healthbox-3-0

Healthy homes vill skapa ett nätverk av certiferade installatörer i hela landet för sitt ROT-koncept för bostäder. Ta kontakt om ni är intresserade. Som partner får ni leads, utbildning och stöd vid första installationen.

 

 Healthbox 3.0 - behovsstyrd ventilation (ROT-koncept för bostäder)

Sökord: Ventilation, Villaaggregat, VAV-system
20000 :-
productPicture

Sense - inneklimatmätare för skolor, kontor och bostäder (app för IOS, Android)

Sökord: Luftföroreningsdetektorer, CO2-mätare, Detektorer för flyktiga organiska ämnen
1690 :-
productPicture