productPicture

Sense - inneklimatmätare för skolor, kontor och bostäder (app för IOS, Android)
Pris: 1690,00 kr


https://slussen.azureedge.net/image/167625/app.jpg

​Sense övervakar inneklimatet och visar visuellt när luftkvaliteten blir dålig så att eventuella åtgärder kan vidtas. 

​Koldioxidhalten (CO2) i rummet är en väldigt bra indikator på hur "gammal" luften är. Det är finns en tydlig korrelation mellan hög koldioxidhalt och sämre sömn och sämre kognitiv förmåga. Sense mäter CO2 nivån och ger besked när koldioxidhalten överstiger rekommenderade gränsvärden.

Enheten mäter också den relativa fukthalten i luften som är avgörande för mikrobiologisk tillväxt i huset och hur våra slämhinnor mår (mögel, bakterier och virusspridning). För torr luft kan till exempel ge ökad mottaglighet för förkylningar. Du får tydligt besked om det är för torrt eller för fuktigt.

I tillägg övervakar enheten så kallade flyktiga organiska föreningar (VOC) som bland annat omfattas av lukter från rengöringsprodukter, färger, matlagning och människor. 

Slutligen mäter Sense ljudnivån, temperaturen och ljusnivån i rummet. Du kan se mätvärdena i realtid och en veckas historik via appen. Med Sense har du nu ett objektivt verktyg till ditt förfogande som indikerar hur hälsosamt eller ohälsosamt ditt inneklimat är.

Med SENSE-appen kan du övervaka mätningarna i realtid och spåra förändringar (IOS, Android)Healthbox 3.0 - behovsstyrd ventilation (ROT-koncept för bostäder)

Sökord: Ventilation, Villaaggregat, VAV-system
20000 :-
productPicture

Sense - inneklimatmätare för skolor, kontor och bostäder (app för IOS, Android)

Sökord: Luftföroreningsdetektorer, CO2-mätare, Detektorer för flyktiga organiska ämnen
1690 :-
productPicture