Tunnelfläktar


Tunnelfläktar

Impulsfläktar för tunnlar. Impulsfläktar används för att ventilera och rökgasevakuera bil- och järnvägstunnlar