VALab, Vatten och avloppslaboratoriet


Analyspaket Familj Pris: 760,00 kr


Ammonium
Flourid
Järn
Kemisk syreförbrukning (COD)
Klorid
Konduktivitet
Mikrobiologisk indikatoranalys (E.coli & koliforma bakterier)
pH
Total hårdhet
TurbiditetAnalyspaket BAS

Vatten & avlopp, Vattenprovning, Dricksvatten
556 :-
productPicture

Analyspaket Familj

Vatten & avlopp, Enskilt, Vattenprovning
760 :-
productPicture

Avloppspaket BAS

Vatten & avlopp, Avloppsprovning
840 :-
productPicture

Siktskakanalys

Vatten & avlopp, Vattenprovning
1000 :-

Stora analyspaketet

Vatten & avlopp, Vattenprovning
1400 :-
productPicture

Stora Avloppspaketet

Vatten & avlopp, Avloppsprovning
960 :-
productPicture
×