productPicture

Condair RS


https://slussen.azureedge.net/image/170972/RS.jpgCondair RS är en resistiv ångbefuktare. Denna elektriska ångbefuktare ger noggrann fuktkontroll utan extra kostnad för utbytbara ångcylindrar av plast. Dessutom underlättar det underhållet med sitt patenterade kalkuppsamlingssystem.

Condair RS resistiva ångbefuktare kan använda vattenverksvatten, men detta rekommenderas inte i Sverige. Att använda RO-vatten (omvänd osmosvatten) för en Condair RS-VE ger möjlighet att kontrollera den relativa luftfuktigheten inom ± 5% i std utförandet.

För ytterligare noggrannhet finns även en Process version.