productPicture

Condair SE


https://slussen.azureedge.net/image/170972/SE.jpgCondair SE-befuktaren med ånda-till-ånga lösning ger steril ånga för befuktning i kanaler med hjälp av oren ånga från pannor. Condair SE finns med olika kapacitet och i modeller från 23 till 477 kg/t.