Installatör/ Entreprenör

Kylmästarna

Telefon: 08-410 999 90
Adress: Svarvarvägen 24, 142 50 Skogås
Branschmedlemskap:   Slussen Building Services
Nordic Climate Group AB

Välkommen till Kylmästarna

Vi levererar inte bara produkter - vi ger dig funktion - och tar helhetsansvar från idé, projektering, leverans och installation till underhåll och service, allt för att du ska känna dig trygg som kund.

Kylmästarna i Stockholm AB grundades 2011 med ambitionen att kunna erbjuda kunder personlig service med en hög standard på servicearbeten och installationer av kyl- och värmeanläggningar.

Trots vår unga ålder är vi ett väletablerat företag i branschen med en erfarenhet som tillsammans sträcker sig över 60 år. Kylmästarna består idag av 10 stycken kyltekniker med behörigheten kategori 1 enligt F-gasförordningen och våra fullutrustade servicebilar rör sig över hela Storstockholm med omnejd.

Vår omfattande kompetens inom kylteknik gör att vi kan erbjuda, förutom funktionssäkra anläggningar:
- Projekteringar av kyl- och värmesystem.
- Installation.
- Serviceavtal.
- Akut avhjälpande service.
- Periodisk läcksökning enligt F-gasförordningen.

En levererad kyl- eller värmeanläggning från oss skall vara miljömässigt riktig samt energieffektiv för sitt ändamål.

Vår grundtanke är att bygga effektiva och driftsäkra anläggningar med minimal påverkan på miljön.