UVtech AB


NOVA


https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/17787/NOVA-stor.jpgLuftreningssystemet NOVA monteras på vägg ca 2 meter från golv och ansluts till vanligt eluttag/230V, finns i tre olika storlekar/kapaciteter beroende på rummets storlek. Luften passerar genom NOVA och lukt, bakterier och virus bestrålas med UV-ljus samt ozon som kraftfullt minskar koncentrationen av föroreningarna.

Det finns också ett inbyggt kolfilter som ytterligare förbättrar reningen. Utrustningen har också en inbyggd sensor som tillser att Ozon värdet i rummet inte överskrider lagstadgade gränsvärden.DUCT

Luftrenare för storkök
productPicture

INDU

productPicture

MINI / MAXI

productPicture

NOVA

productPicture

ZERO+

productPicture