Fabrikant

Climecon OY

Telefon: +358201986600
Adress: Besöksadress: https://climeconair.com/se-sv
Lämmittäjänkatu 4 A, FI-00880 Helsingfors
Org. nr.  
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Slussen Building Services

Bättre inomhusluft fås med god planering och kompromisslöst arbete. Vi är Climecon, föregångare i inomhusluftdesign. Vi erbjuder genomtänkta inomhusluftlösningar genom att kombinera design och teknisk toppkvalitet. När vi på Climecon utvecklar så ser vi till helheten för produktens hela livscykel på ett övergripande och enkelt sätt.

SWEAR AB är återförsäljare för Climecons hela produktsortiment i Sverige. 

 

Mer information