Airfi Ida-styrkåpa

Sökord: Ventilation, Luftbehandlingsaggregat, Villaaggregat, Aggregatberäkningsprogram, Spisfläktar, Building Information Model, BIM
productPicture

Airfi Model 100 (-107 dm3/s, 100 Pa)

Sökord: Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Luftbehandlingsaggregat, Enhetsaggregat, Modulaggregat, Villaaggregat, Rumsaggregat, Beräkningsprogram, Beräkningsprogram, Aggregatberäkningsprogram, Ventilationsberäkning, Spisfläktar
productPicture

Airfi Model 130 (-142 dm3/s, 100 Pa)

Sökord: Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Luftbehandlingsaggregat, Enhetsaggregat, Villaaggregat, Aggregatberäkningsprogram, Ventilationsberäkning, Spisfläktar, Korsströms-/plattvärmeväxlare
productPicture

Airfi Model 250 (-265 dm3/s, 100 Pa)

Sökord: Produkter, Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Luftbehandlingsaggregat, Enhetsaggregat, Modulaggregat, Villaaggregat, Rumsaggregat, Beräkningsprogram, Aggregatberäkningsprogram, Ventilationsberäkning, Kanalfläktar ventilation
productPicture

Airfi Model 350 (-368 dm3/s, 100 Pa)

Sökord: Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Luftbehandlingsaggregat, Enhetsaggregat, Modulaggregat, Villaaggregat, Rumsaggregat, Beräkningsprogram, Beräkningsprogram, Aggregatberäkningsprogram, CAD-program (ritning), Ventilationsberäkning, Spisfläktar
productPicture

Airfi Model 60 (-107 dm3/s, 100 Pa)

Sökord: Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Luftbehandlingsaggregat, Villaaggregat, Beräkningsprogram, Aggregatberäkningsprogram, Ventilationsberäkning, Ljudberäkning, Spisfläktar, Upphängningsanordningar, Kåpor, Värmeåtervinnare, värmeväxlare, Roterande värmeåtervinnare, Korsströms-/plattvärmeväxlare, Plattvärmeväxlare
productPicture

Airfi Pia spiskåpa för flerbostadshus

Sökord: Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Enhetsaggregat, Villaaggregat, Aggregatberäkningsprogram, Spisfläktar
productPicture

Airfi SUVI - Styrkåpa

Sökord: Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Luftbehandlingsaggregat, Enhetsaggregat, Villaaggregat, Aggregatberäkningsprogram, Spisfläktar
productPicture