Easy-Vent


https://slussen.azureedge.net/image/25/ACTICON-12.jpg

Easy-Vent är det geniala luftdonet som tillför bostaden filtrerad och förvärmd friskluft. Tyst och dragfritt. Luftdonet monteras tillsammans med panelradiator av valfritt fabrikat och fungerar samtidigt som konsol för denna. Det patenterade uteluftsdonet Easy-Vent är marknadsledande inom bostadsventilation.

Läs mer om produkten här.Easy-Vent

Ventilation
productPicture

Easy-Vent ROT

Ventilation
productPicture

Storkökskåpor

Ventilation
productPicture