productPicture

Easy-Vent för nya radiatorer


https://slussen.azureedge.net/image/25/ACTICON-12.jpg

Easy-Vent är det geniala luftdonet som tillför bostaden filtrerad och förvärmd friskluft. Tyst och dragfritt. Luftdonet monteras tillsammans med panelradiator av valfritt fabrikat och fungerar samtidigt som konsol för denna. Det patenterade uteluftsdonet Easy-Vent är marknadsledande inom bostadsventilation.

Läs mer om produkten här.