productPicture

Easy-Vent för befintliga radiatorer


https://slussen.azureedge.net/image/25/Easyvent_rot_uppskuren_cmyk.jpgMed Easy-Vent ROT kan även äldre bostäder utrustas med modern och effektiv ventilation. De flexibla ROT-lösningarna kan monteras utan att radiatorer eller fönsterbänk behöver demonteras. En kostnadseffektiv metod för att skapa god inomhusmiljö med filtrerad och förvärmd friskluft.

I nära samarbete med kunder har vi medverkat till modernisering av ventilation i många äldre hus. Utmaningen har varit att utveckla sunda lösningar med en kostnadseffektiv installation, utan stora ingrepp i fastigheten. På bilden ovan visas en av de många olika lösningar som finns.

Läs mer om våra lösningar här.Bostadsanpassade Volymkåpor

Sökord: Ventilation, Kåpor
productPicture

Easy-Vent för befintliga radiatorer

Sökord: Ventilation
productPicture

Easy-Vent för nya radiatorer

Sökord: Ventilation
productPicture

Matkvarnssystem för storkök

Sökord: Storköks VA
productPicture

Storkökskåpor

Sökord: Ventilation
productPicture