EXHAUSTO AB


Typ: Fabrikant
Org. nr.   556324-2683
Arbetsområde:   App för smartphone, Brandgasfläktar, Brandgasfläktar, Enhetsaggregat, Fläktaggregat, Frånluftdon, Industrifläktar, Kåpor, Rökgasfläktar, Spänningsregulatorer, Takfläktar, Ventilation, Villaaggregat, Värme, Övriga värmeåtervinnare

Exhausto AB är ett helägt dotterbolag till Exhausto A/S i Danmark.

Exhausto A/S är ett helt privatägt företag som inriktat sig på att producera marknadsanpassade produkter och systemlösningar inom ventilations- , rök- och brandgasområdet.